<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Gårdrum på Nørrebro

Gårdrenovering af forurenet gård

2012

sted | Nørrebro, København

opgave | Prækvalificeret udbud af gårdrum

bygherre | Københavns Kommune

areal | 1.500 m2

år | 2012–

samarbejde | OPERATE, Holmsgaard rådgivende ingeniører, gaardrum.dk

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Alessandro Merati, Eriko Maekawa

 

 

Gårdrummet – med det mundrette navn BK 1416 – har fået tilbudt en gårdrenovering af Københavns Kommune. Gårdrummets tilstand er i dag præget af sin beliggenhed, med Nørrebro Station lige i baghaven. Her er derfor både støjgener, forurenet jord, indkigsgener, skygge og problemer med affald. I samarbejde med beboerne er der udviklet et program for gården, og på baggrund af dette er der derpå udviklet et skitseprojekt, som skaber et samlet gårdrum.

Gårdens potentialer kan udnyttes af alle og give plads til fælles aktiviter i en fremtidig frodig oase, hvor nye træer vil skabe et visuelt filter mod banen i baggrunden. 

 

Some description

Luftfoto

 

Some description

Nørrebro Station og gårdrummene 

 

Some description

 Eksisterende situation af gårdrum og station og forslaget til en ny situation

 

Some description

Der afskærmes for indkig fra det høje stationsniveau

 

Some description

Gårdrummet set fra stationsniveau 

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Fotos af de eksisterende gårdrum 

 

Some description

Skitsering 


Some descriptionSome description

Det nye gårdrum set i plan

 

Some description

Visualisering af det nye gårdrum

 

Danish Russian