<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Gårdrum til retspsykiatri

Renoveret gårdrum på retspsykiatrisk bosted i Risskov

2010

sted | Psykiatrisk Hospital, 14 H, Risskov, Århus

opgave | Opgave vundet i prækvalificeret EU-udbud

bygherre | Region Midt

år | 2010

areal | 1.500 m2

samarbejde | Hune & Elkjær, Stokhvad & Kerstens

medarbejdere Anne Dorthe Vestergaard, Hege Havnes

 

 

Nyt haveanlæg til ny-etablerede sengepladser. En eksisterende kontorbygning ombygges for etablering af 16 nye sengepladser for voksne retspsykiatriske patienter. Der etableres derudover opholdsrum, værksteder, træningslokaler, samtalerum, kontorfaciliteter og et nyt gårdrum til udeophold.

 

Gårdrummet reetableres som et rekreativt og aktiverende haveanlæg. Anlægget giver plads til, at både beboere/patienter, personale og besøgende kan finde opholdsrum udendørs. Da beboerne ikke kan lades uden opsyn, må alt i gårdrummet være synligt og uden muligheder for gemmesteder. Det er en udfordring, da vi ofte gerne vil skabe nicher og rum, hvor kroppen og hovedet finder ro. Gårdrummet er i stedet differencieret rumligt ved hjælp af forskellige overflader og muligheder for ophold. Det ses i halvtaget over fitness cykler, som står på en stenmels-belægning, i opholds-træterrasser rammet ind af lave rhododendrons og en i en stor beton-siddetrappe. Det hele er yderligere forbundet, så man kan gå en tur rundt i gårdrummet.

 

Beplantningen er stemningsgivende blomstrende paradisæbler, rhododendron buske og blomstrende græsser i højbede, og i gårdrum to er valgt Robinie træer med friskgrønt løv.

 

Some description

 

Some description

Plan over gårdrummet - Patienter på retspsykiatrisk hospital færdes kun udendørs under overvågning, og gårdrummet skal derfor være åbent og oversigtligt.
Rummet tilføres fitness elementer som bordtennis, mulitbane og fitnesscykel, og der oprettes mindre isolerede terrasser, hvor man kan opholde sig som pårørende under besøg.


Danish Russian