<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Garden Ring RIA

Lommepark og forplads

2017

sted | Moskva, Rusland 

opgave | Design af byrum

bygherre | Strelka KB og Moskvas Borgmesterkontor 

areal | 6.500 m2 

år | 2016-2018

samarbejde | Strelka KB

medarbejdere | Anne Galmar, Triin Leppik, Zenia Mølgaard Schmidt

 

 

Lommeparken ud for RIA News bygningen er en del af reetableringen af Moskvas gamle Garden Ring. Foran RIA-bygningen anlægges en bred lineær lommepark, der fungerer som et grønt transitområde med gode opholdsmuligheder.
Med simple elementer som hævede plantebede med siddepladser, et trædæk og fritstående fyrtræer formidler og forener projektet det store skalaspring, der er mellem den 28 meter høje RIA bygning, de mange forgængere og den ni-sporede vej. Bedene deler det brede fortov op i mindre rum, der programmeres forskelligt med cafeområde, venteplads ved busstop og mindre “møderum“, der inviterer til at bruge uderummet i løbet af arbejdsdagen.
Fodgængerne får mulighed for at tage en lille omvej ind gennem parken, og måske endda holde en kort pause på trædækket mellem fyrretræerne, inden de bevæger sig videre. Den nye park bliver også RIA-bygningens forplads og skal derfor respektere dens karakter, proportioner, funktioner og program. RIA-bygningens facadelinjer og proportioner har styret geometrien for det nye parkdesign og udformningen af belægningen og plantebedet. Designet er samtidig bundet sammen med Garden Rings overordnede design og bruger fx de samme materialer til belægning. Belægningen består af forskellige lokale granitter, der lægges i linjer, som afspejler linjerne i den store RIA bygning og i felter, der understreger de nye opholdsrum.

 

 

Some description

Lommeparken forgrønner det brede transitområde foran den monumentale RIA bygning. 

 

Some description

Visualisering af det nye parkforløb langs "the Garden Ring"

 

Some description

Det eksisterende byrum med det brede vejprofil - den menneskelige skala er svær at finde

 

Some description

Den brede profil brydes op i små ‘lommer‘ hvori den menneskelige skala genfindes. 

 

Some description

Den store skala brydes op af elementer, der byder på en “detour” og ophold

 

Some description

De omgivende vejtræer og den karakteristiske RIA bygning danner rammen for den nye goemetri på pladsen

 

Some description

På pladsen er plantet fyretræer som spiller sammen med lønnetræerne langs trafikgaden

 

Some description

Beplantningen er tilpasset Moskvas hårde klima og de mange stedsegrønne planter sikrer oplevelser hele året.  

 

Some description

Programmet fra bygningen trækkes med ud på pladsen for at aktivere pladsen og de forbipasserende

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Belægningen afspejler bygningen, giver detaljerighed og forskellige typer granit definerer flow og opholdszoner

 

Some description

Snit gennem de hævede plantebede som omkranser det terrasserede trædæk og skaber mindre rum og forløb på pladsen

 

Some description

Visualisering af den robuste vegetation på forpladsen en stemningsfyldt vinterdag

 

Some description

De store træer vil de formidle det store skalaspring fra den 28 m. høje RIA bygningenog den 9-sporede vejprofil. 

 

Danish Russian