<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Glorup Gods spejlbassin

Historisk anlæg

2017

sted | Glorup gods, Fyn

opgave | Renovering af historisk anlæg

bygherre | Jacob Moltke-Huitfeldt Rosenkrants

areal |  20.000 m2

år | 2016-2017

samarbejde | Absolut Landskab

medarbejdere | Anne Galmar, Carol Zaki

 

 

Projektet omhandler en renovering og fornyelse af det historiske spejlbassin på Glorup Gods. Parken ved Glorup Gods er en af de fineste privatejede haver i Danmark og et historisk anlæg, som er optaget i den danske Kulturkanon. Spejlbassinet er en stor del af parkens identitet og går tilbage til 1774, da godsets barokhave blev anlagt efter N.H. Jardins design.

 

Some description

Det renoverede spejlbassin en frostkold vinterdag

 

Some description

Spejlbassinet ved Glorups Gods før renoveringen

 

VEGA landskab og Absolut Landskab gik i 2009 igang med at nytænke parken ved Glorup Gods og skabe et moderne anlæg med respekt for de historiske rødder. Arbejdet med parken er blevet udført i etaper, udpenslet i en helhedsplan for parken. Læs mere om vores arbejde med at nytænke parken ved Glorup Gods her.

 

Renoveringen af spejlbassinet er anden fase af vores arbejde med at forny parken.

 

Some description

Plantegning - Spejlbassinet

 

Opgaven omfatter oprensning af bassinet, opretning og fornyelse af eksisterende stenkanter samt renovering af stemmeværk langs bassinets kant og udskiftning af betontrappen.

 

Some description

Bassinkanten inden der blev sat ny stensætning

 

Some description

Stenkanterne flyttes 120 cm og genopbygges med eksisterende og supplerende sten.

 

Den nye stensætning er parallelforskudt ca. 120 cm fra den eksisterende kant ud i bassinetMurens højde er i alt ca. 150 cm, hvoraf de 100 cm er under vandspejlet og 50 cm er over.

 

Some description

Visualisering af den nye stenkant

 

Den nye stensætning omkring bassinet er udført med sten fra den eksisterende stensætning, ”nedfaldssten” og supplerende sten i samme type, farve, format som de eksisterende.

 

Some description

 

Med vandspejlingen i bassinet fordobles effekten og indtrykket af stenkanten. Der er derfor store visuelle forskelle mellem to og tre stenrækker. De tre stenrækker virker eksponentielt større end de to rækker.

 

Some description

 

Udover bassinet omfatter opgaven også beskæring af de gamle lindeallétræer, som står langs begge sider af bassinet og rydning af mindre buske og træer.

 

Some description

Her ses det tilgroede spejlbasin 

 

Some description

De nye mindre stejle profiler gør, at græsset nu kan klippes helt ned til stensætningen

 

Projektet indeholder desuden arbejde med ’forhaven’ tæt på hovedbygningen, hvor terrassen bl.a. gøres mere privat med en afskærmende hæk.

 

Some description

Plantegning - Forhaven

 

Some description

Den eksisterende betontrappe fjernes til fordel for en ny trappe

 

Some description

Den nye betontrappe

 

Spejlbassinet er et af havens vigtigste elementer og arbejdet udføres derfor med stor respekt for anlæggets kulturhistoriske værdier og med stor forsigtighed i forhold til eksisterende terræn, stensætninger, skulpturer og beplantning.

 

Some description

Spejlbassinet har ikke været oprenset siden 1980’erne og der er siden sket en væsentlig tilgroning

 

Spejlbassinet skal tømmes for vand inden oprensning og kantsætning kan foretages.

 

Some description

Bassinet er tømt, så man kan sætte de nye kanter

 

Spejlbassinet fremstår med en lerklinet bund og stenkanter, som tydeligt afgrænser bassinet. Efter tømning for vand skal bassinet oprenses ned til den oprindelige lerbund. Lerbunden har ligget siden slut 1700-tallet, og det er vigtigt, at den eksisterende lerbund ikke beskadiges.

 

Some description

Prøvesætning af ny stenkant

 

Some description

Den nye stensætning

 

Some description

Spejlbassinets med ny stensætning og betontrappe

 

Some description

Stensætningen og trappen på øen har også fået et løft

 

Some description 

Danish Russian