<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Hegnsholt

Grønne rammer om bolig og B&B

2012

sted | Lejre Kommune

opgave | Helhedsplan for landsted med B&B

bygherre | Privat

areal 10.000 m2 

år | 2012

samarbejde | Sophus Søbye Arkitekter (nyindretning til B&B) 

 

 

Med landskabets egne elementer; levende hegn, æblelund og klippede hække, anviser helhedsplanen en ny grøn ramme omkring Hegnsholt.

Gården er beliggende i det store åbne landbrugs-landskab i Allerslev ved Lejre, og planen tager udgangspunkt i en fremtidig funktion med ’Bed and Breakfast’ kombineret med gårdbutik. En række praktiske funktioner som ankomst, indkørsel og parkering skal løses, samtidig med at der skal findes en god balance mellem familiens privatliv og muligheden for at tilbyde uderum og oplevelser til B&B-gæster.

Indkørsel og parkering bag laden, sker i nord og mod vest, indrammet af et nyplantet, blandet hegn med mirabel, tjørn og eg mod landskabet i nord, og mod syd af den store æblelund, der fortsætter omkring udearealet til B&B-gæsterne.

Lave hække skaber mindre opholdsnicher i kanten af æblelunden, så flere grupper af gæster kan bruge haven på samme tid, og familiens private have afgrænses mod både B&B og hønsegård. Nye stisystemer kobler parkeringspladsen og ankomsten sammen med gårdbutikken og B&B, og inviterer videre ud i landskabet mod syd.

  

Some description

Hegnsholt beliggende i det åbne landbrugslandskab

 

Some description

Eksisterende forhold

 

Some description

Eksisterende forhold - rum og rumligheder

 

Some description

Fremtidige forhold, nye grønne rum omkring ankomst og B&B 

 

Some description

Helhedsplan, fremtidige forhold

 

Some description

Logistik, ankomstsituation til B&B

 

Some description

Logistik, ankomst til parkering og gårdbutik

 

Some description

Diagram, nye stier, opholdsterrasser og belægning

 

Some description

Referencefotos, belægninger

 

Some description

Diagram, ny beplantning

 

Some description

Referencefotos, ny beplantning


 

Danish Russian