<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Herlev Åhuse

Nyt boligområde i grønt område

2015

 

sted | Herlev

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Samvirkende Boligselskaber SAB, KAB

areal | 2.680 m2

år | 2012-2015

samarbejde | KANT Arkitekter, W. Lynggaard Petersen, hamiconsult, JL ENINEERING

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Herlev Åhuse ligger på den vigtige grønne og landskabelige grund, hvor byens grønning løber sammen med åen. Det landskabelige tema er blevet bebyggelsens hovedkoncept. Med Åhusene forenes byen og det grønne i en let bebyggelsestype med dobbelthuse, små private terrasser og en stor fælles bebyggelses-grønning. Denne grønning bliver et stykke å-landskab med vilde blomster, bålplads og plads til kaninbur. Landskabets materialer er rå beton sat sammen med pilekrat og vilde græsser.

 

Some description
Herlev Åhuse set fra engen. Projektets simple greb sikrer, at ådalens grønne englandskab løber uhindret igennem bebyggelsen.

 

Bebyggelsen er kompakt og består af enkle funktionelle private dobbeltboliger, hvor parkering, renovation og adgangsforhold er private for den enkelte bolig. Landskabet bliver den fælles ramme, hvor bebyggelsen flettes sammen med og åbner op mod både byen og å-landskabet.

 

Some description
Luftfoto

 

I hovedprojekteringen er der indarbejdet LAR-løsninger, så hovedparten af regnvandet kan håndteres lokalt. Tætte belægninger er minimeret, græsarmering er opbygget på et rodvenligt og permeabelt bærelag og i fællesarealet er der disponeret forsinkelsesbassiner i form af lavninger, som er beplantet med pilekrat og fugttålende robuste stauder.

 

Some description
Landskabsudveksling. Landskabet trækkes ind gennem bebyggelsen og giver en helt nær relation til ådalen.

 

Some description
Diagrammer af flow og de nære udearealer

 

Some description

Plantegning med udearealer

 

Some description

Visualisering af boligerne fra gadeniveau

 

Some description

Snit med niveauspring

Some description
Terrasser ud mod den fælles grønning 

Some description
Opholdsarealer med blomstrende hegn

Some description
Passage mellem husene

 

Passagerne mellem husene giver et godt flow igennem området. De mange adgange er praktiske i hverdagen og gør området velkommende.

 

Gem

Gem

%MCEPASTEBIN%

Danish Russian