<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Hersted Industripark

Fremtidens forstads konkurrence: Loop city

2012

sted | Albertslund, Hersted Industripark

opgave | Prækvalificeret Real Dania konkurrence, 2 faser. Genplanlægning af Hersted Industripark

bygherre | Albertslund Kommune og Real Dania

areal | 50 ha

år | 2012

samarbejde | Bureau B+B,  Leth & Gori, MidtConsult, Go’ proces, Workz

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

Hersted Industripark var for 50 års siden et mønsterområde og en inspiration for udviklingen af andre industriområder. I dag er 1/3 af bygningerne tomme og området mister værdi. Målet med konkurrencen er med en ny plan for området, at bringe nye kvaliteter ind på stedet.

Projektet vil med en ny lokalplan åbne mulighed for, at vandet kan genanvendes og opsamles dels i tanke og dels i nye grønne kanal elementer. Kanalerne vil blive områdets nye park, hvoromkring et nyt byliv kan opstå. 

Med vandet som nyt centralt element i bebyggelsen, kan en ny type af virksomheder opstå, hvor tilgangen til billigt regnvand udnyttes som en økonomisk ressource. 

Arealet til parken vil blive til over en periode på ca 30 år, hvor en ny byggeret på matriklen kan opnåes hvis et areal afståes til den fælles park.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description 

Danish Russian