<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Huertos Urbanos

Workshop forløb i Mexico City

2012

sted | Mexico

opgave | Workshop og forelæsningsforløb

år | 2012

samarbejde | Bureau Verde, SAPM, CAM SAM, Ibero

 

  

Workshoppen ’Huertos Urbanos’ var arrangeret som et samarbejde mellem landskabsarkitektuddannelsen på det nationale universitet (UNAM / Fabiola Pastor), den mexicanske landskabsarkitektforening (SAPM / Francisco Lunah) og den mexicanske arkitektforening (CAM-SAM / Laura Alonso). Workshoppen var et 5-dages forløb, der samtidig erstattede landskabsarkitektforeningens traditionelle årlige en-dags-kongres.

 

Some description

 

Temaet for workshoppen var ’Huertoes Urbanos’ eller ’urbane (dyrknings)haver’. Emnet var bredt ud, så det både greb tilbage i historien og inkluderede nutidige eksperimenter i både DK og Mexico. Derigennem berørtes temaer som demokratiske organisationsformer og kommunale muligheder og begrænsninger. Konkrete teknologier blev udforsket, og de sociale og mentale gevinster ved havebrug blev diskuteret. 

 

Forløbet var organiseret som en vekslen mellem intensive forelæsninger afholdt af praktikere, forskere og repræsentanter for den politiske organisation og projektarbejde i grupper. Samtidig med at deltagerne modtog ny tværfaglig viden, skulle de også anvende denne viden i projektarbejdet, hvor de tværfaglige grupper sammen skulle udarbejde et forslag til en konkret grund. Dette gjorde forløbet meget intenst og involveringen fra deltagerne var maksimal.

 

Some description

 

VEGA landskab var inviteret som key-note speakers og gennemgående gæstelærere og kritikere i hele workshop-forløbet. Vi havde derfor inden afrejsen udvekslet overordnede retningslinjer for kurset og temaer for de enkelte forelæsninger i forløbet med arrangørerne.

 

Some description

 

Workshoppen var langt mere vidtrækkende og ambitiøs, end vi før afrejse havde forestillet os. Vi vendte derfor tilbage til Danmark inspirerede af deres høje ambitionsniveau og stolte af at have været ’de internationale keynote-speakers’ på forløbet.

 

Some description

 

Samtidig var hele forløbet en både faglig og fagpolitisk international udveksling, der på en gang satte vores egen landskabsarkitektfaglige tilgang i perspektiv og skabte forståelse for fagets vilkår og udfordringer i Mexico.

 

Some description

 

Se mere om workshoppen her på Den Danske Ambassade i Mexico:

http://mexico.um.dk/da/nyheder/newsdisplaypage/?newsID=DEBEF06A-AC56-47BB-8427-10F7F50FF7FB

Eller i Arkitektforeningens nyhedsbrev:

http://arkitektforeningen.dk/artikel/nyheder/mexicanske-udfordringer

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

  

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Danish Russian