<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Humleforten

Konkurrenceforslag til byudvidelse syd for Humlebæk

2011

sted | Humlebæk Syd

opgave | Åben offentlig konkurrence

bygherre | Humlebæk Kommune

areal | 400 ha

år | 2011

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

Humleforten er en ny rummelig forstad hvor forskelligheden samles til en berigende mangfoldighed. Her er god plads til alle – mennesker, dyr, ejere, lejere, børn og gamle. Det overordnede mål er at samle og deles om alle rekreative udearealer – så alle får mere, og et sted at mødes i bydelen.

Et par af Humlebæk Syds eksisterende kvaliteter er byens forskellighed i udbudet af boligtyper, og landskabets særlige karakter, hvor istidens topografi er bevaret og har skabt små beskyttede biotoper, som er spredt i det dyrkede landskab.

Forslagets overordnede strategi er at styrke og bygge videre på disse eksisterende kvaliteter: De beskyttede biotoper bevares og kædes sammen af et fælles grønt rum - ”Forten”, som bliver den nye bydels grønne hjerte. Alle områdets stier knyttes sammen i et oplevelsesrigt rum med muligheder for leg, naturoplevelser, idræt og uformelle møder. Området driftes generelt ekstensivt, så biotopernes naturpræg får lov at brede sig, som kontrast til de mere plejede arealer.

Omkring forten vokser de eksisterende kvarterer videre på deres egen præmisser: parcelhusene fra nord, etageboligerne og rækkehusene fra øst, tæt-lav-bebyggelserne fra vest og landsbyens udflyttergårde i syd – Tilsammen danner de et bredt og varieret udbud af boligtyper som kan rumme vekslende livsformer og en stor forskellighed.

Istidens topografiske spor skaber samtidig variation i de enkelte bebyggelsestyper. De enkelte boliger er placeret i forhold til områdets givne topografi, så det naturlige terrænfald, og områdets samlede system af lavninger og søer, er med til at sikre en klimasmart bydel, hvor overfladevandet enkelt og logisk ledes af åbne grøfter til mere lavtliggende vådområder.

 

  

Some description

 Stemningscollage af fremtidens forte

 

Some description

Oprindelig fortestrukur. Byen ligger omkring en fælles forte, som er blevet brugt til majfester og dyrehold 

 

Some description

Topografisk kortlægning - topografisk kortlægning med bebyggelser

 

Some description

Bebyggelsesstrukturerne fortsættes ind på forten - vådområderne udnyttes til rekreative områder

 

Some description

Bebyggelsestypernes forskellige fælles-aktiviteter lægges sammmen ind og samles i forten

 

Some description

Optegning af forten og fællesområderne

 

Some description

Typologierne udvides og trækkes med ind på forten

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Zoom med stier og fælleshus

 

Some description

 

Some description

Oversigt over eksisterende typologier, som er gebrugt i den nye by

 

Some description

Referencefotos af vand brugt i bebyggede områder


Danish Russian