<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Jeres kirkejord

En nytænkning af kirkens jorde

2016

sted | Næstved Kommune; Everdrup, Karrebæk og Glumsø

opgave | Studie i rekreativ brug af kirkejorde, samt deres beliggenhed

bygherre | Grøn kirke

år | 2016

samarbejde | Grøn kirke og KU IGN

medarbejdere | Anne Galmar og Sara Daneshyar Nielsen

 

 

Jeres kirkejorde er et studie, VEGA landskab har lavet for Grøn kirke, som ønskede en kortlægning af kirkens jordbesiddelser i Danmark. Derudover ønskede de forslag til en ny anvendelse af jordene med en bæredygtig og social dimension.

VEGA har lavet analyser og idéoplæg til bl.a. Everdrup sogn og Karrebæk sogn. I arbejdet med idéoplæggene er vi kommet frem til, at kirkens jorder kan være med til at tilbyde lokalsamfundet naturoplevelser og rammer for socialt samvær. Dette gøres i høj grad ved at løse tilgængelighedsproblemer til kirkens værdifulde naturområder.

  

Some description

Typisk billede på bortforpagtet kirkejord: Jorden og byen er skarpt opdelt

 

Some description

Kirkens jordbesiddelser er på 11.000 ha, hvilket svarer til et areal på størrelse med Samsø.

Some description
Kortlægning af sogn, kirker og kirkejorde i Næstved provsti. De tre sogne der tages udgangspunkt i er markeret med en rød cirkel.

 

Eksempler på kortlægning af beliggenheden af kirkejordene i forhold til bystrukturen:

Some description

I Glumsø ligger kirkejorden som et jordstykke midt i byen. Jorden er bortforpagtet til landbrugsdrift. Kirkejorden har oprindeligt ligget på kanten af byen, men byens udvidelse har gjort, at den nu har en central placering.


Some description

Karrebæk by ligger langs fjorden og har udsigt over vandet. Kirkejorden i Karrebæk ligger ud til fjorden og er bortforpagtet og brugt til græsning. 


Some description

Everdrups kirkejorde er opdelt i to arealer. Begge er næsten helt bortforpagtet. Den eneste undtagelse er præsteskoven, som er det grønne området til venstre på diagrammet.

 

Some description

Fra bortforpagtet kirkejord til ramme om socialt samvær og naturoplevelser

 

Some description
Der er et rekreativt potentiale i, at Karrebæk ligger ud til vandet. En sti hen over kirkejorden, som fortsættes som en hævet sti ud i fjorden giver mulighed for at opleve fjorden helt tæt på. Platformen for enden af stien vil kunne bruges til kirkeligt arbejde, fx i undervisningen af konfirmander eller ved vielser.

Some description

Visualisering af hævet træsti, der skaber tilgængelighed helt ud i fjorden

 

Some description
Kirken kan ved at stille sine jorde tilrådighed skabe en ramme for rekreativitet. Dette gøres i Everdrup ved at forbinde landsbyen med den smukke præsteskov.

 

Some description
Naturoplevelser i præsteskoven 

Læs også vidensbladet Kirkejordens rekreative potentiale.

 

Danish Russian