<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Karrebæksminde potentialeplan

Ny forbedret adgang til vandet

2014

opgave | Prækvalificeret bud

bygherre | Vækstgruppen Karrebæksminde

sted | Kærrebækminde, Næstved Kommune

år | 2014

samarbejde Nanna Balsby, ABSOLUT LANDSKAB 

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Alessandro Merati, Eriko Maekawa

 

 

Projektet ”Inspiration til Karrebæksmindes oplevelsesrum” tager udgangspunkt i et strategi-dokument udviklet af den lokale vækstgruppe. Herfra har VEGA landskab gennem en inddragelsesproces og byvandring udpeget en række fokusområder, som vi, i forhold til gruppens prioriteringer, har bearbejdet i forskellig detaljeringsgrad. Inden for fokusområderne har vi udviklet skitseprojekter, der illustrerer de muligheder og potentialer, der findes i områderne. Projektet er visualiseret i form af collager og diagrammer.

 

Some description

Stemningsfoto

 

VEGA landskab har opstillet flere forslag til udvikling af byrummet. Forslagene lægger vægt på at relatere Knarrebæksminde til vandet. Omkring Kanalpladsen har vi arbejdet med forslag, der skaber ny tilgængelighed helt ned til vandet. Her er på én gang nye opholdsmuligheder for alle, plads til leg og aktivitet på ”Havne-legepladsen”, og mulighed for leg og læring omkring kanalen og det lille ”klap en fisk” bassin.

 

Some description

Analyse af placeringen i kommunen - Hav og fjord, Karrebækminde mellem hav og fjord, værdigfuld kystlinje 

 

Some description

Stedets udvikling - 1899, 1945 Kanal og havn udvides. Sejlrende og ny bro, havnen og kystens udvikling fra 1899, 1945 til 2014 

 

Some description

Den dobbelte kyststrækning og aktiviteter herved

  Some description

Udpegning af fokusområde

 

Some description

Stemningsfoto

 

Some description

Byrumsanalyse -steder med potentiale

 

Some description

Forslag 1: ny kanalplads

  

Some description

Styrkelse af alléen, nye forbindelser og bevægelser

 

Some description

Nye aktiviteter på en defineret plads ned til vandet. Sammenbindende trædæk, græs, siddekanter og leg

 

Some description

Stedet i dag

 

Some description

Collage af visioner for fremtiden

 

Some description

Principsnit af den nye Kanalplads

 

Some description

Forslag 2: ny strandpromenade

 

Some description

Nye forbindelser og bevægelser 

 

Some description

Nye opholdsmuligheder og aktiviteter på promenaden

 

Some description

Foto af stedet i dag

 

Some description

Collage af visioner for fremtiden

 

Udviklingen i snit
Some description
Principsnit i dag

Some description
Principsnit af ny promenade

 

Some description

Forslag 3: Ny markering af ruter i landskabet

 

Some description

"Strategispil", Vidensbanken Københavns Befæstning

 

Some description

 

Some description

Stedet i dag

 

Some description

Collage af visioner for fremtiden

 

Some description

Forslag 4: havnebad 


Danish Russian