<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Kastrup Fort legeplads

Ny historieformidlende læringsrute på Kastrup Fort

2013

sted | Femøren, Amager, København

opgave | Prækvalificeret opgave

bygherre | Københavns Kommune

areal | 2 km lang rute

år | 2011-2013

samarbejde | Learning Spaces

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Kastrup Fort lå som en gemt og glemt lomme i København. Stedet havde et stort potentiale for at kunne udvikles til et nyt rekreativt oplevelsesrum. Som en del af Københavns Kommunes strategi om ’plads til leg’, skulle legepladsen renoveres og tilføres en ny historiefortællende dimension. VEGA landskab har udført opgaven i samarbejde med Learning Spaces.

Visionen for projektet var at aktivere og formidle fortet som ”den hemmelige ø”. Der blev udpeget en række historiske spor, som sammen dannede ét stort forløb. Forløbet rummer og forstærker alle fortets skjulte oplevelser i både børne- og voksenhøjde.

Ruten er et fysisk udfordrende forløb, der får pulsen op i kroppen - i bevægelsen fra et historisk spor til det næste. Det skabte samtidig en legende adgang til den eksisterende legeplads, som er placeret langt fra eksisterende indgange. Legepladsen er blevet renoveres og tilført nye legemuligheder med inspiration fra stedets historie og funktion.

 

Some description

Det gamle fort

 

Some description

Beliggenhed i situationsdiagram

 

Some description

Beliggenhed i luftfoto

 

Some description

Arkivfoto af fortet

 

Some description

 

Some description

Udviklingsdiagrammer

 

Some description

Foto af legepladsen efter realisering

 

Some description

Snit

 

Some description

Inspirationsfoto

 

Some description

 

Some description

Fotos af projektet

 

Some description

 

Some description

Inspirationsfoto

 

Some description

Foto af projektet

 

Some description

Fotos af projektet

 

Some description

Inspirationsfoto

 

Some description

Foto af projektet

 

Some description

 

Some description

Fotos af projektet

 

Some description

Diagramplan af forløbet

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Punkter på forløbet

 

Some description

Arkivfotos

 

Some description

 

 

Some description

Cikel som tema - Mary Miss, leg ved kulturhus i Malmö m.m.

 

Some description

 

*Historiske fotos stilet til rådighed af Vidensbanken Københavns Befæstning

 

Danish Russian