<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Kirkens Forum 2015

Installation på kirkegårds messe

2015

sted | Fredericia 

opgave | Installation / udstilling
år | 2015
areal | 15m2
sponsorer | Veg Tech A/S (lån af færdig-eng-måtter), AB Bergthora (lån af Fermob-møbler)
medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Daniela Lehner, Eriko Maekawa, Steffan Vangsted

 

 

Som et lille haverum indbyder VEGAs messestand på Kirkens Forum 2015 til uformelt ophold og samtale. Bagtæppet er et stort foto fra vores “The World is a (Kitchen) Garden” udstillingshave på Jinzhou World Landscape Expo, og på gulvet ligger et stykke blomster-eng, med lange græsser og storkenæb, som sammen slår en stemning an. Vi drømmer om, at der på de danske kirkegårde også bliver plads til det vildtvoksende og til årstidsvariationen - elementer vi, gennem vores arbejde med evidensbaseret design, ved virker beroligende og helende.

 

Some description
Det færdige resultat

Some description

Visualisering af messestand

 

Some description

Plan

 

Some description

Standen under opbygning - udlægning af enggræs-måtter

 

Some description
Indretning af standen

 

Some description
Billede fra Kirkens Forum 2015

 

Danish Russian