<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Kredsens Hus

Nye plejeboliger på Frederiksberg

2010

sted | Frederiksberg, København

opgave | Prækvalificeret projektkonkurrence om et nyt plejehjem

bygherre | Frederiksberg ejendomme, Frederiksberg

areal | 2500 m2

år | 2010

samarbejde | KHR Arkitekter

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

Boligerne på Frederiksberg ligger i et skærmet grønt landskab og omringet af en vertikal have. Designet skaber en grøn og fredfyldt atmosfære som vandrer op i gennem huset, hvor have og bygning bliver ét.

 

Det er et rationelt hus, der bliver opløst og båret af naturen. Byggeriet er disponeret med to boligfløje, som skyder sig ind i en lettere struktur, der danner rammen om husets fælles liv. Haveanlægget fæstner bygningen på grunden, og vokser op imellem boligerne, så der dannes et grønt atrium, som emmer af lys og luft. Fra haven vokser det grønne op i sprækker i bygningen, og er med til at skabe billedet af boligerne, som omkranset af en frodig natur.

Træerne vil vokse op og bliver et grønt filter og en ny forgrund i udsigten fra boligerne. Samtidig vil havens terrasserede struktur danne et skærmende filter mod gadeniveau. Et filter, som vil skabe nærhed og som vil afskærme udearealerne og gøre dem private. 

 

Grunden ligger som sit eget byggefelt i en skala mellem villaer med små matrikler og institutioner med store. Villaerne er bygninger i haver og  institutionernr snarere haver i bygninger. I projektet er intentionen at skabe en grøn oase, hvor bygning og have smelter sammen. Grundens kant bliver derfor særlig vigtig for at definere stedets karakter, både som brik i byen og som univers for beboerne. Den artikulerede kant indrammer og beskytter haven, definerer grunden i forhold til omgivelserne og fæstner samtidig bygningen i landskabet.

 

Some description

Interiør. Det grønne i udearealerne bringes op i højden og tilfører de almindelige plejeboliger en ekstra kvalitet

 

Some description

Projektet ligger i overgangen mellem meget store bygningsvolumener og almindelige villaer 

 

Some description

Intentionen er, at skabe et frodigt og helende miljø, som trækkes med op igennem husets etager til de beboere, der ikke selv kan komme ud

 

Some description

Maksimalt grønt med undtagelse af bygningens 'fodaftryk'

 

Some description

Kanten tegnes mod byen som en ramme om haven. Herved skabes et beskyttet gårdmiljø

 

Some description

Kanten differentieres i niveauer og gøres maksimal grøn

 

Some description

Kanten forhindrer indkig i haven, samtidig med, at man som beboer kan vælge at kigge ud

 

Some description

Kanten giver mulighed for at sidde i mindre grupper og have en privatsfære omkring sig

 

 

Some description

Kanten udforms så det grønne bringes op i højden. På den måde kan man nå det uden at bukke sig

Some description

Haven er koblet på byen i en forplads til huset. Inde i haven er der mange muligheder for at bevæge sig, træne og finde private nicher

 

Some description

Situationsplan - belægningen er støbte felter i beton, og kanten er bygget op som gabioner med sort tegl.

 

Some description

Frontfacade, nord 

 

Some description

Plan - udearelaer og interiør flyder sammen i et samlet landskab

 

Some description

Perspektiv set fra syd

 

Some description

Facade mod vest

 

Some description

Projektet bruger naturlig ventilation

 

Some description

I det centrale atrium skabes en særlig atmosfære med klatreplanter i højden

 

Some description

Snit igennem bygningen - De grønne kvaliteter er bragt ind i bygningen. Træerne fungerer som et filter mod omgivelserne og mod indkig

Danish Russian