<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Lemvigs Bytorve

Nye samlingspunkter for Lemvig by

2019

sted | Lemvig

opgave | Områdefornyelse

bygherre | Lemvig kommune

areal | 4500 m2

år | 2019 -

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Annemette Aaen Petersen, Kimmernaq Lyberth, Roberto Corradin, Bodil Hemgård, Amalie Grove, Pernile Hillebrand Jørgensen

 

 

Projektet er en serie af mindre, ’gemte’ byrum, som del af områdefornyelsen af det centrale Lemvig. Målet med projektet var at skabe helt nye byrum, på steder der tidligere har haft karakter af ”bagside”, eller været oversete arealer, hovedsageligt anvendt udlagt til trafik og parkering. Disse ’nye’ byrum skal være en så integreret del af Lemvig by og Lemvigs identitet, at de opleves, som om de har været der altid, og samtidig programmeres til nutidigt byliv.       

 

For at opnå dette, opstillede VEGA en række dogmer, bl.a. kun at anvende materialer og farver, der allerede bruges i byens andre rum. På den måde har byrummene fået en farvetone og en stemning, der gør at de helt nye anlæg opleves som en integreret del af byens meget fine gamle historie.   

 

 

 

Some description

Oversigtskort over de fire byrum i Lemvig

 

 

SØNDERBJERG
Det lille torv ved Gl. Sønderbjerg ligger for foden af istidsbakkerne, der omkranser Lemvig. Pladsen er designet til at tilbyde en lille pause under træerne, før man fortsætter turen mod toppen af byen. Projektet er både en nyetablering af en plads i byen - og en renovering af et vejanlæg der løser en kompleks trafikal situation, hvor tre veje løber sammen på et skrånede terræn. Hvor hele arealet tidligere blev anvendt til trafikafvikling og parkering, er der i dag et klassisk lille bytorv. Arealets store terrænforskelle er blevet udnyttet til at afgrænse selve torvet med store granittrin, der både definerer torvets form, og praktisk friholder arealet for trafik og parkering. På pladsen er pullerter fjernet idet deres funktion nu er integreret i designet, og udelukkende det nødvendige areal er i brug til trafik.

 

Some description

Sønderbjerg / Nye trin udligner terrænet og definerer torvet

 

Some description

Sønderbjerg / Ny beplantning og opholdsmuligheder

 

 

LIDENLUNDEN
Byrummet ligger centralt i Lemvig med tæt forbindelse til Lemvig Sø, og har potentiale til at blive byens nye kvarters-have for både unge og gamle. Bag det ikoniske hotel var der tidligere et kaotisk parkeringsareal, hvor meget areal var udlagt til relativt få pladser til de enkelte grundejere. I et samlet greb er parkering nu enkelt og logisk struktureret, og giver plads til en grønne bypark med en varieret beplantning. Hele området har nu en stemning af have, og med genanvendte granitmaterialer fra det kommunale depot, er anlagt to mindre samlingspladser hvor der er plads til udebiograf, scene og ophold i det grønne. Som hyldest til den lokale Thøger Larsen er der udlagt lyssten i belægningen i formation som stjernebilleder og opsat en lege-kikkert, så børnene kan forestille sig selv ’at kigge mod stjernerne. 

 

 

Some description

Lidenlunden / Ny grøn bypark med eksisterende bunker

 

Some description

Lidenlunden / Kupering af terræn og nyt stiforløb

 

 

LEMVIG TORV
Lemvigs centrale torv nedskaleres til mindre og mere overskue­lige rum – hvor de enkelte pladser bliver adskilte ’tæpper’, med hvert deres individuelle program og identitet. Ved den gamle arrest, som i dag bl.a. huser musikskolen, er muliggjort sceneoptræden og tilskuerophold. Det lille grønne rum, ’Claudis Have’ er programmeret som fleksibelt byrum- fra Biergarden om sommeren til julemarked i december, mens der ved Polititorvet er der både legeplads, siddebænke, cykelparkering og overblik over Søndergade.

 

Some description

Den gamle fængselsgård / Grafik på belægningen refererer til bygningens/gårdens funktion som musikskole

 

Some description

Claudis Have / Eksisterende plads opgraderes med nye opholdspladser og leg

 

Some description

Claudis Have

 

 

LEMVIG SØ
Ved Lemvig Sø vil det nye opholdssted, blive rykket væk fra den trafikkerede vej og ned til søens kant. Opholdstrappen placeres i ly bag højtvandssikringen, så man kan sidde og se i landskabets retning, som er formet tilbage i istiden som en smeltevandsdal. Projektet er en kombineret siddetrappe og gangbro, sådan at der skabes tilgængelighed til vandoverfladen. Søen har en meget stor fluktuation, og ligger meget tæt på vigens vandhøjde. Det har derfor været en udfordring at finde det rette niveau for bro og trappe, da vandstanden ændres så meget.

 

Some description

Lemvig Sø / Nyt trædæk over søen med mulighed for ophold

 

Some description

Lemvig Sø / Opholdstrappen placeret i ly bag højtvandssikringen

 

Some description

 Lemvig Sø / gangbro skaber tilgængelighed til vandoverfladen

 

 

 

Danish Russian