<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Lemvigs Bytorve

Nye samlingspunkter for Lemvig by

2019

sted | Lemvig

opgave | Områdefornyelse

bygherre | Lemvig kommune

areal | 4500 m2

år | 2019 -

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Annemette Aaen Petersen, Kimmernaq Lyberth, Roberto Corradin, Bodil Hemgård, Amalie Grove, Pernile Hillebrand Jørgensen

 

 

VEGA har stået for områdefornyelsen af fire centrale, men glemte byrum i Lemvig; Lemvig Torv, Lidenlunden, Sønderbjerg og Lemvig Sø.

 

Some description

Oversigtskort over de fire byrum i Lemvig

 

LEMVIG TORV
Lemvig Torv opleves i dag som et stort sammenhængende ”tæppe.” I projektet nedskaleres det store rum til mindre og
mere overskuelige rum. Derved vil opnås flere individuelle zoner med hvert deres program og identitet. Ved den gamle fængselsgård er der, blevet bygget en scene i forskellige højder, der om sommeren vil være overdækket af sejl. Ved Claudis Have vil der være plantebede og kædebelysning i de eksisterende træer. Dette område tænkes som et fleksibelt byrum - fra Biergarden om sommeren til julemarked i december. Og ved Polititorvet er der både legeplads, siddebænke, cykelparkering og overblik over Søndergade.

 

Some description

Den gamle fængselsgård

 

Some description

Den gamle fængselsgård

 

Some description

Claudis Have

 

Some description

Claudis Have

 

LIDENLUNDEN
Byrummet Lidenlund var et usammenhængende område, pakket væk af bygninger og omkringliggende parkeringspladser. Lidenlund ligger centralt i Lemvig med tæt forbindelse til Lemvig Sø og har potentiale til at blive byens nye opholdssted for både unge og gamle. I projektet er byrummet blevet grønnere, til en ny central park. Derudover er der blevet ryddet op i den eksisterende belægning så bygningerne bindes sammen i et sammenhængende byrum. For at skabe liv i parken er der gjort plads til en udebiograf, opholdspladser og små hæng-ud steder. Parkeringspladserne er flyttet ud i yderkanten af den nye park og et nyt stisystem slynger sig igennem parken.

 

Some description

Lindelunden

 

Some description

Lindelunden

 

SØNDERBJERG
Det lille torv ved Gl. Sønderbjerg ligger i krydsningen imellem tre veje og lige hvor istidsbakkerne, der omkranser Lemvig, rejser sig. Torvet er derfor designet til at tilbyde en lille pause, før man fortsætter turen mod toppen. I projektet skabes et helt nyt byrum, som passer så godt ind i byen, at man vil opleve det som at det altid har været der. For at opnå dette, arbejdes efter en række dogmer, bl.a. omkring materialer– sådan at der kun anvendes materiale og farver, der allerede findes brugt i byens andre rum. På den måde har torvet fået en farvetone og en stemning, der gør at det helt nye torv, opleves som en integreret del af byens meget fine gamle byhistorie.

 

Some description

Sønderbjerg

 

Some description

Sønderbjerg

 

LEMVIG SØ
Ved Lemvig Sø vil det nye opholdssted, blive rykket væk fra den trafikkerede vej og ned til søens kant. Opholdstrappen placeres i ly bag højtvandssikringen, så man kan sidde og se i landskabets retning, som er formet tilbage i istiden som en smeltevandsdal. Projektet er en kombineret siddetrappe og gangbro, sådan at der skabes tilgængelighed til vandoverfladen. Søen har en meget stor fluktuation, og ligger meget tæt på vigens vandhøjde. Det har derfor været en udfordring at finde det rette niveau for bro og trappe, da vandstanden ændres så meget.

 

Some description

Plantegning

 

 Some description

 Snit af opholdstrappen

 

Danish Russian