<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Lidenlunden

Områdefornyelse

2019

 

sted | Lemvig

opgave | Lommepark, områdefornyelse

bygherre | Lemvig kommune

areal | 2000 m2

år | 2019

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Annemette Aaen Petersen, Kimmernaq Lyberth og Bodil Hemgård

 

 

I forbindelse med byfornyelsesprojektet i Lemvig, har også Lidenlund været på programmet. Lidenlund er idag et usammenhængende område, der er pakket lidt væk af bygninger og omkringliggende parkeringspladser. De omkringliggende bygninger består af byens hotel, et tidligere missionshus samt et supermarked. Lidenlund ligger centralt i Lemvig med tæt forbindelse til Lemvig Sø og har potentiale til at blive byens nye opholdssted for både unge og gamle.
Vi vil gerne brede den grønne stemning ud til hele området, for at gøre det mere let og indbydende.Derudover vil vi rydde op i den eksisterende belægning og binde bygningerne sammen med en ny, for at skabe en helhedsfølelse. Parkeringspladserne vil vil flytte ud på yderkanten af denne nye park og tilføje et stisystem igennem parken. På denne måde får vi skilt den kørende og den bløde trafik. For at skabe liv i parken vil vi lave en udebiograf, en scene, opholdspladser og små hæng-ud steder. med disse tiltag får vi skabt en åben, livlig og indbydende park til Lemvigs indbyggere. 

 

Some description

Placering i konteksten.

 

Some description

Diagram: belægning og beplantning.

 

Some description

Diagram: aktivitet og bevægelse.

 

Some description

Situationsplan.

 

Some description

Snit AA.

 

Some description

Snit BB.

Danish Russian