<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Løkken potentialeplan

Turisme- og potentialeplan for Løkken

2014

sted | Løkken, Hjørrning

opgave | Prækvalificeret bud
bygherre | Visit Nordjylland og Hjørring Kommune
år | 2014
samarbejde | ZARK
medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Alessandro Merati, Eriko Maekawa, Luyao Kong

 

 

Visit Nordjylland og Hjørring Kommune har en ambition om at få udviklet de stedbundne turisme potentialer i kystbyen Løkken. VEGA landskab har sammen med konsulentfirmaet Zark analyseret Løkkens potentialer, som udgangspunkt for et samlet strategisk kvalitetsløft af Løkken.
Processen blev tilrettelagt omkring en række workshops og byvandringer, hvor en række centrale aktører sammen med alle byens interesserede beboere deltog i debatten omkring Løkkens potentialer og fremtid.
Projektet er udviklet som en rapport, der dels giver et overblik over byens samlede potentialer og dels har konkrete budgetsatte skitseforslag af delområder.

VEGA landskab har lavet forslag til to centrale punkter i byen. Byens centrale torv med passagen ud mod havet, og den åbne parkeringsplads der møder turisten ved landevejen.
Begge steder er løst med udgangspunkt i en læsning af landskabet, og VEGA landskab har med udgangspunkt i denne stillet forslag om, hvordan man kan ‘hele’ stederne og skabe mere optimale rammer for for byliv, i den karakteristiske vestkystnaturs rammer.

Some description

 

Some description

Indragelse af lokalområdet i udviklingsprocessen

 

Some description

Fokusområde ‘pladsen’ imellem by og landskab

 

Some description

Fra p-plads til plads. Situation idag - p-plads som én stor flade i byen

 

Some description

Rumlig opdeling i 2 pladser - niveauspring og kant

 

Some description

Vindbeskyttet plads - niveauspring og grøn kant og skaber “gryde” og læ

 

Some description

Planskitse på pladsen

 

Some description

Visualisering af pladsen

 

Some description

VEGAs skitseprojekt er i dag smukt realiseret af Skaarup Landskab

 

Some description

’Klitpladsen’ bidrager til Løkkens byliv for lokale og turister

 

Some description

Tværsnit af pladsen vest-øst

 

Some description

Fokusområde D - Superbrugsen

 

Some description

Sigtelinjer fra Løkkensvej over p-plads mod Løkken by, og stisystem - forslag til styrkelse af forbindelser fra p-plads til by

 

Some description

Diagram af vind situation på Superbrugsen og p-pladsen, og forslag til supplerende beplantning på p-plads

 

Some description

Forslag til kæmpe begrønnet parkeringsplads, så den bliver en del af Løkkens landskab

 

Some description

Visualisering af Superbrugsens p-plads

 

Danish Russian