<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Lyreskovskolen

Konkurrence om ny skole i Aabenraa

2013

sted | Bov, Aabenraa

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Aabenraa Kommune

areal | 100.000 m2

år | 2013

samarbejde | CEBRA architecture, Tækker Rådgivende Ingeniør

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

Den nye Lyreskovskole forener to væsensforskellige opgaver - ombygning af eksisterende udskole og ny indskoling + mellemtrin. Udskolingen i de eksisterende bygninger er præget af meget bundne vilkår, mens den nye skolebygning for indskoling og mellemtrin tilbyder meget frie muligheder. Vores forslag til den nye Lyreskovskole er baseret på ønsket om, at skabe sammenhæng på tværs af disse forudsætninger og den fysiske distance i en samlende landskabelig ramme, der forbinder skolen med både natur og infrastruktur.

 

Skolens nye afdeling ligger lidt gemt for landevejen, og har derfor ingen synlig kontakt med byen. Denne udfordring løses ved, at trække pladsdannende ankomstområder ind fra landevejene omkring, så områderne kan bliver til lokale aktiver i fritiden.

Skolen er en grenstruktur, hvor uderummene kobler sig på bygningen og leder ud i det store landskab. Legeområderne er derfor tilrettelagt, så der er en tryg legezone omkring indgange og vildere og mere fysisk aktive lege er trukket lidt længere væk.

 

Some description

Visualisering fra gårdmiljøet

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Danish Russian