<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Mindelunden

Mindesmærke for de faldne søfolk under 2. Verdenskrig

2016

sted | Mindelunden, Hellerup

opgave | Åben idékonkurrence, Arkitektforeningen

bygherre | Frihedskampens Mindefond

areal | 240 m2

år | 2016

samarbejde | Billedhugger Karin Lorentzen

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Carol Zaki, Signe Hougaard, Eriko Maekawa, Sara Daneshyar Nielsen

 

 

Mindelunden i Hellerup er et mindested for de faldne frihedskæmpere under 2. Verdenskrig. Mindelunden er et stærkt anlæg. Med ankomst fra nord står mindestedet monumentalt og iscenesættende og i mødet med gravfeltet bliver det knugende og trist. Samtidig er Mindelunden også et smukt og stemningsfuldt sted.

Vores projekt tager udgangspunkt i mange af Mindelundens eksisterende kvaliteter som fx de fine chaussésten, som danner et stort bagtæppe for gravfeltet og tegner fine linjer af stier gennem anlægget, og de lave trin, der hæver gravfeltet fra omgivelserne. Mindelundens små niveauforskelle skaber spil mellem lys og skygge, fanger regndråberne og laver dem til små himmelspejle. Vi bygger videre på disse kvaliteter og former det nye mindesmærke med inspiration herfra.

 

Some description

Visualisering af mindesmærket for de druknede søfolk under 2. Verdenskrig med det eksisterende monument i baggrunden.

 

Mindelunden er formet af kontraster. De hårde og skarpe stenmaterialer blødes op af det organiske og tilgroede, og de præcise akser suppleres af en skæv slynget sti gennem beplantningen. Der er også en kontrast tilsvarende overgangen mellem tæt skov og lysning eller åben slette og beplantning.

 

Some description

Det eksisterende mindesmærke for de faldne soldater under 2.Verdenskrig

 

Some description
Mindelunden ligger i Ryvangen, Hellerup

 

Mindesmærket inkorporerer også både historiske fakta, der vækker erindringen og viser gennem årstidsvariation,at tiden også bevæger sig (fremad).

Monumentet leger med fortællingen om erindring som lag, hvilket også er inspirationen bag Karin Lorentzens model for mindesmærket.

 

Some description

Model af mindesmærke af billedhugger Karin Lorentzen

 

Some description

Modelstudier: Billedhugger Karin Lorentzen

 

I mindesmærket tilfører vi et vandspejl med et kort over forliste skibe. Vandelementet er en reference til de mange omkomne sejleres sidste hvilested. Om sommeren, når der er vand i monumentet, skaber de små ’dyser’ ringe i vandet i det centrale bassin. Om vinteren når vandet er slukket og vandspejlet væk, står det håndmodellerede kort klart frem med navnene på de forliste skibe.

 

 

Some description

Registrering af krigsforliste skibeSome description
Fra kortdata til mindesmærke

Some description
Den levende historie, hen over året

 

Det håndmodellerede kort indarbejdes i vandspejlet med navne og placeringer på forliste skibe. Kortet bliver om sommeren dækket af vandet i bassinet, men står om vinteren klart frem.

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Planudsnit

 

Vi forestiller osat det levende vandspejl bliver et attraktivt og poetisk sted i den mere alvorstunge Mindelund. Det nye mindesmærke skal skabe lyst til at opholde sig i Mindelunden. Vi forestiller os, at man om sommeren stikker fingrene i vandet, bryder vandspejlet og skaber sine egne ringe i vandet.

 

Some description

Snit, der viser folk samlet om mindesmærket

 

Om sommeren er kun det lette aftryk synligt, og mønstret af ringene i vandet slører det historiske kort nedenunder. Men når bassinet tømmes for vinteren står fakta klart frem, og kortet skærper erindringen om de omkomne sejlere.

Vi forestiller os, at man om vinteren dykker ned i historien afspejlet i kortbilledet og mindes de omkomne ved at sætte levende lys på kanterne af mindesmærket.

 

Some description
Den officielle indvielse af Mindelunden i 1950

 

Some description
Mindehøjtidlighed juleaften for de faldne frihedskæmpere. Foto: Karsten Weirup

 

 Some description
Sted og geometri

Some description
Stisystemer og ankomst


Some description
Symmetri og akser

 

Danish Russian