<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

My streets Moscow

Gade og byrum i Moskva

2015

sted | Moskva, Rusland

opgave | Redesign af gade i Moskva

bygherre | Strelka KB og Moskvas Borgmesterkontor

areal | 46.000 m2

år | 2015 - 2018

samarbejde | Strelka KB

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa, Gitte Jensen, Mia Mathiesen, Nikita Gyawali, Signe Hougaard, Steffan Vangsted

 

Taganskaya er hovedstrøget gennem et af Moskvas travle og tætte boligkvarterer, øst for centrum. I projektet er selve gaden renoveret, til et grønt gadeprofil med bredere fortovsarealer og nye træer. Med fokus på grønne elementer, gode forhold for bløde trafikanter og mere byliv forvandles gaden og der skabes en bedre by for både beboere og turister. En ny beplantning af rønnetræer skaber en grøn rygrad i den 1,2 km lange gade der går fra centrum af Moskva mod øst. Træerne er plantet i forhøjede plantebede, der er indarbejdet i belægningen som et nyt blødt gulv. Gulvet trækkes med ind i de mange små pladser, ligesom træerne også fortsætter her, i en mere fri rytme. 

Til gadeforløbet knytter sig til en serie af lommeparker med meget forskellige funktioner og omgivelser: En grænser op til det historiske Pokarovsky-kloster, med mange daglige besøgende og pilgrimme og en anden fungerer som for- og festplads til det lokale vielseskontor. Lommeparkerne er sammen med hovedstrøget en grøn tilføjelse til hverdagslivet, som små steder, hvor man kan blive, mødes, slappe af og lege.

Gadens fornyelse tager udgangspunkt i en række analyser og undersøgelser (foretaget af lokale STRELKA) omkring hvad beboere og andre brugere ønsker og savner, samt af hvilke aktiviteter og typer af rum der i dag findes i gaden. Projektet har derfor fokus på at skabe en ny graduering af rumligheder, fra det beskyttede semi-private til det mere åbne og fælles, som er kvaliteter gaden savner i dag. Desuden ønsker 2/3 af alle adspurgte mere grønt i gaden. De lokale forhold gør det svært at plante træerne i jorden, og VEGA har derfor udviklet et særligt element, der på én gang er belægning og hævet plantebed. På den måde bliver plantebedene til en integreret del af belægningen og gadens rum, mens der på det lavpraktiske og driftmæssige plan skabes gode vækstforhold, i forhold til at undgå frost og reducere behovet for vanding.

 

Some description

Området i Moskvas bykontekst

 

Some description

Gaden med ny allé beplantning

 

Some description

 

Pladserne langs hovedstrøgeter udført med samme belægning som gaderummet og skaber små pauser i den travle bydel

 

Some description

Bænke og nye træer skaber gode opholdspladser

 

Some description

Rumlig analyse af bygningshøjder

 

Some description

Rumligt koncept med ny grøn struktur

 

Some description

Ny grøn struktur 'drypper' ned i pocket parks

 

Some description

Gadens nye gulv trækkes med ud i pocket parks

 

Some description

Pladserne rummer flere funktioner, som eksempelvis ’bryllupspladsen’, der er forplads for vielseskontoret.

 

 

Some description

Planudsnit af gade og ny beplantning

 

 

 

Some description

Planudsnit

 

 

Some description

Belysningsstrategi

 

Danish Russian