<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Nørre Lyndelse plejehjem

Ny sanselige have til beboerne

2012

sted | Nørre Lyndelse

opgave | Prækvalificeret tilbudkonkurrence

bygherre | Faaborg-Midtfyn Kommune

areal | Brutto hus 4.211 m2, grundarela 7.431 m2

år | 2012-2014  

samarbejde | SKALA

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

Plejehjemmet er projekteret på baggrund af et skitseforslag fra Jesper Thyge Brøgger, Odense.

 

I relation til et eksisterende plejehjem, opføres nogle helt nye plejehjemsbygninger. Den nye plejehjemshave skabes på resterne af en gamel have, hvori der allerede findes stemningsskabende gamle træer.

Haven skabes omkring et forløb af stier, så det er muligt for både beboere, ansatte og pårørende at gå en tur i haven. Omkring stien er der tilrettelagt pauserum, hvor man på mindre opholdssteder kan tage en pause omgivet af blomstrende højbede.

Tæt på huset er der udlagt flere terrasser, så man kan udnytte årstidernes skiften i både inde- og udemiljøer. Terrasserne er tilrettelagt, så der er noget at se på, selvom man selv sidder stille. Blomster, blomstrende frugttræer og vandbassiner giver liv og duft året rundt.

 

Some description

 

Indenfor har huset er et orangeri. Temperaturen i dette rum følger årstiderne sådan, at det er muligt at dyrke eksotiske træer som fersken og druer.

Ankomsten til huset er skabt som en blød og velkommende form, samtidig løser den alle funktionelle krav til handicapvogne og taxaplads. Det er også herfra at flagstangen kan hejses. 

 

Some description

Luftfoto af området hvor plejehjemmet er placeret centralt i byen

 

Some description

 

Some description

Samlet plantegning

 

Some description

Planudsnit med stiforløb for gangbesværede, sansebeplatning og drivhus

 

Some description

Planudsnit med fælles opholdsterrasse med staudekant

 

Some description

Planudsnit med opholdsterrasse med vandbassin og blomstrende buske

 

Some description

Foto af nedrivningen af nogle af de oprindelige bygninger

 

 

Danish Russian