<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Nørrebrohus

Gårdrumsfornyelse

2017

sted | København

opgave | Gårdrumsfornyelse

bygherre | AB Nørrebrohus

areal | 1750 m2

år | 2015-2017

samarbejde | Bang og Benfelt

medarbejdere | Anne Galmar

 

Gårdrumsfornyelsen i andelsboligforeningen AB Nørrebrohus i København er er et ambitiøst projekt, hvor opgaven i høj grad har været at indpasse mange forskelligartede aktiviteter og ønsker for de to fælles gårdrum inden for et lille budget. Projektet er blevet til gennem en aktiv brugerproces, hvor både AB Nørrebrohus’ bestyrelse og et nedsat gårdrumsudvalg har været med til at forme projektet.

 

Some description

Gårdrummene fremstår grønne med forskelligartede beplantninger, som bærbuske, læ- og rumskabende buske og grønne sedumtage på cykeloverdækningerne. De hævede græsplæner opdeler gården og skaber større opholdssteder og mindre nicher, der sikrer, at gården kan bruges af mange på en gang. 

 

Some description

Store plantekasser er fordelt rundt i gården og her dyrker beboerne selv krydderurter og stauder.

 

Some description 

Some description

Et legeområde med klatreredskaber, et soppebasin og en sandkasse inviterer de mindste ud i gården til fællesskab. Renovationsskure og et barnevognsskur er udført i lette trækonstruktioner og er på en god måde med til at gøre gården funktionel og tilgængelig.

 

Some description

 

Some description

Plantegning

 

Some description

Tværsnit

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Tilgængelighed og program

 

Some description

Beplantning

 

Some description

Sedumtag over cykelparkeringen

 

Some description

Indvielse af gårdrummet 

 

Some description

Barnevognsskur

 

Some description

Barnevognsskur

 

Some description

Belægning

 

Some description

Cykelparkeringen sker i den ene ende af gården og under grønne tage

 

Some description

Fra gaden kan man gennem porten se den grønne oase i gården  

 

Danish Russian