<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Ny Blå Kant

Svendborgs blå hjerte

2017

 

sted | Svendborg

opgave | Strategisk helhedsplan, klimasikring og design af byrum

bygherre | Svendborg Kommune 

areal | 8 ha

år | 2018

samarbejde | TOPOTEK 1, ARCADIS Nederland BV, Living Concepts

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Bodil Hemgård, Emanuela Genovese, Julie Marie Knudsen, Alena Mynarciková, Annemette Aaen Petersen, Ingvild Hansen, Quynh Nguyen

 

Den blå kant, Svendborgs helt nære kontakt til vandet, er byens allerstørste kvalitet. I projektet, ‘Den ny blå kant‘ gøres kontakten endnu tættere, og der inviteres til at komme helt tæt på kanten og vandfladen genem både fysisk afktivitet samt stille ophold og væren. Når vandfladen bliver nærværende bliver vi som mennesker nærværende, trækker vejret dybt i lungerne, mærker duften af vandet og lader blikket finde ro i horisonten. I “Ny Blå Kant“ skabes endnu mere af det fine ‘blå nærvær‘.
Som ønsket om at øge kontakten er der ligeså et behov for at lave en barriere mellem by og vand. “Ny blå kant“ er en klimaløsning, som skal beskytte Svendborg for kommende højtvandsstigninger.

 

Some description

Visualisering af nyt havnebad ved Svendborgs kant. 

 

Some description

Situationsplan, klimasikringen er integreret i broforbindelserne

 

I dag er forbindelsen mellem by og havn svækket på grund af den store industrielle aktivitet omkring havnen. Det er visionen, at skabe en tættere sammenhæng mellem byen og vandet, hvilket betyder at den valgte højtvandssikring ikke må blive endnu en barriere mellem byen og vandet. 

 

Some description

Svendborgs blå hjerte. Visionen er forstærke forbindelsen mellem havn og bykerne, så bylivet iltes og havnens blå puls kan mærkes i bymidten. 

 

Some description

‘Øhavsstien‘ forbinder Svendborg med den øvrige kystlinje og destinationer i området. 

 

Some description

Der er i dag stor forskel i karakteren af de mange ‘vandrum‘ i Svendborg havn, fra inderhavnens lukkede bassin til kanalerne omkring Frederiks Ø til den åbne vandflade. 

 

Some description

Visualisering af havvandsstigninger i lokalt perspektiv

 

Some description

Forskellige principper højtvandssikring. I første scenario højtvandsikres langs inde kaj ved hjælp af klimaskærme og de store sejlrender holdes åbne. I andet scenario højtvandssikres med sluseanlæg, klimaportene, og i sidste scenario tilpasses Frederiksø højtvandsstigninger ved at anlægge nye bygninger efter den fremtidige vandstigninger samt hæve gulvkoten i de eksisterende, historiske bygninger.  

 

Some description

Koblingen mellem by og vand sikres ved flere hovedgreb. Sammenhængen langs kanten forstærkes og forbindelserne “på tværs“ forbedres. En ny trafikal forbindelse introduceres henover Frederiksø, som et trafikalt ‘loop‘, der styrker det samlede forløb langs kanten. Kanten får et nyt program, og derved nyt liv. Der foreslåes blandt andet et nyt havnebad, en perlerække af gode opholdsmuligheder og en forøgelse af havnens vandsportsaktiviteter. 

 

Some description

Den sammenhængende Blå Kant forener de kulturhistoriske miljøer, den nye byudvikling og højvandssikrer bykerne og inderbassin.

 

Some description

Tættest mod byen etableres et nyt rekreativt og aktivt havneområde. Med sauna og pool i olympisk størrelse kan havnebadet bruges året rundt

 

Some description

Visualisering af havnebassinet

 

Some description

Nye rekreative muligheder for at komme tæt på vandet

 

Some description

Mod syd foreslåes Øhavslagunen, et rekreativt landskab, som fungerer som højtvandssikring og forandres ved høj- og lavvande

 

Some description

Visualisering af Øhavslagunen

 

Some description

Opgravet sediment genanvendes, som fyld i 'geotubes'

 

Some description

Geotubes bruges som basis for klittens struktur

 

Some description

Sluseanlæg, klimaportene, skal i kombination med hævet terræn og diger beskytte Svendborg havn og indre by

 

 

 

Danish Russian