<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Nyt Børnehus i Skibby

Motiverende udearealer til nyt Børnehus

2017

sted | Skibby

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Frederikssund Kommune

areal | 12500 m2

år | 2017-

samarbejde | Nordic – Office of Architecture, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører, pædagogisk konsulent Marie Martinussen og totalentreprenør Bang Nielsen A/S

medarbejdere | Anne Galmar, Zenia Mølgaard Schmidt

 

 

Børnehuset opføres på grænsen mellem by og landskab, i relation til fredskoven lige ved siden af og med forbindelse til Fjordlandsskolen. Landskabsprojektet med udfordrende legebakker og lavninger til regnvand, tager udgangspunkt i - og bliver en forstærket fortælling om det omkringliggende istidslandskab. I projektet arbejdes der med forskelligartede zoner, der tilgodeser børnenes forskellige kunnen og tilbyder rum med passende udfordringer, der gennem leg kan støtte børnenes udvikling. Vi glæder os til det videre arbejde med Børnehuset.

 

 

Some description

Børnehuset i de vilde omgivelser, der inviterer børnene til at gå på opdagelse og selv af opfinde legen

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Med inspiration i det lokale istidslandskab formes et legelandskab af bakker og lavninger. Mod vejen fungerer bakkerne som støjvolde og på indersiden og mod syd inviterer de til leg og bevægelse

 

Some description

Legezoner med forskellige grader af tryghed giver barnet mulighed for at bevæge sig ud på egne præmisser og giver rum for udvikling. Jo længere man bevæger sig fra huset, jo mere udfordrende bliver legen. I projeket er der en høj grad af trafikdifferentiering og dermed sikkerhed for de små gående

 

Some description

 

Some description

Børnehuset formgives i en klyngestruktur, som skaber flere ‘små huse’ samlet i et og sammensatte rumligheder med nicher og gode varierende rum til ophold

 

Some description

 

Some description

Opstalt af børnehuset

 

Some description

 

Some description

Snit af de nære udearealer og facadebeklædningerne

 

Some description

 

Some description

Støjvolden skærmer mod vejen og indrammer sammen med skoven det nye børneunivers, så der trygt og frit kan leges i de naturlige omgivelser

Danish Russian