<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Perlen

Nyt rumligt ombygningkoncept for daginstitutionen Perlen

2010

sted | Åbyhøj, Perlen

opgave | Indretnings koncept

bygherre | D.I.I.Perlen

år | 2010-

samarbejde | TRANSFORM

medarbejdere | Colm O'Brian, Alesio Valmori

 

 

Motorikzonen – Ny rumlig indretning af børnehaven Perlen

 

Projektet med motorik-zonen vil binde vuggestuen og børnehaven sammen i et fælles område, hvor både det kravlende vuggestuebarn og den skoleklare 6-årige får rammer og teknologi, der udfordrer og inviterer til leg.

Projektet indeholder ændringer i fire af Perlens rum. Rummene supplerer og understøtter hinanden, så børnene kan genkende dem som ’motorik-zonen’ – her er det tilladt at bruge kroppen!

 

De fire rum har traditionelle funktioner som gang/entre, fællesrum og garderobe. Området er i dag indrettet ’voksen-praktisk’ med døre i voksen-størrelse og gulve uden glade farver. Man kan ikke se, at de er beregnet til leg. Flere af rummene har utidssvarende indretning og bruges, trods pladsmangel, ikke i institutionens hverdag.

Helt praktisk har projektet fundet alle ’skjulte’ og uudnyttede arealer, og udnyttet dem i en fælles pulje med gang-arealer og entre. Perlen har i dag en tydelig opdeling imellem vuggestuen og børnehaven. Projektet vil skabe rumlige sammenhænge på tværs i et nyt fleksibelt fællesområde kaldet ’Motorikzonen’. Projektet består af fire dele:

Playspace

Playdrope

Playway

Playlab

 

Some description

 

Some description

Eksisterende plan. To institutioner fungerer side om side, uden fælles arealer. Det lille fællesrum er ikke en del af det daglige flow, og orangeriet er ikke i brug

 

Some description

Meget plads er ikke i brug som en del af børnenes legeområder. Der er mulighed for at udvide arealet meget, uden at bygge nye kvadratmeter

 

Some description

Ny plan med fællesrum og forbindelser  

 

Some description

 

Some description

PLAY-WAY - Gangen ændres fra traditionelt fordelingsområde til et aktivt område. Der bliver mulighed for at lege velkendte og udvikle nye lege på gulvet

 

Some description

 Flytbare vægge, der indrettes både i børne og voksen højde. Børn og voksne kan deles om det samme rumlige element

 

Some description

PLAY-SPACE - Et krav i det oprindelige oplæg, var at IKT skulle integreres i projektet. Der som et fællesrum der kan ændre program og nye scenarier beames ud på væggene. Her slotsscenariet. 

 

Some description

PLAY-DROPE - Vuggestuens garderobe ligger som en overgang mellem ude og inde og er den daglige ramme omkring den svære afskedssituation. Den indrettes med en 'natur- og vejrstation', hvor ungerne kan kigge på skildpadder og følge med i naturfænomener 

 

Some description

PLAY-LAB - Er en mulighed for, at udvikle et sted, hvor børnene kan eksperimentere med IKT og hver dag gøre status via en elektronisk 'barnets bog'.Danish Russian