<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Præstø potentialeplan

Plan for byudvikling i Præstø

2013

sted | Præstø, Vordingborg

opgave | Kommision

bygherre | Vordingborg Kommune

år | 2013 - 

samarbejde | ZARK

medarbejdere Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa

 

 

Potentialeanalysen for Præstø er udviklet som et grundlag for deres fremtidige lokalplan. Potentialeanalysen for Præstøs historiske bykerne tager sit udgangspunkt i de markante landskabstræk, som byen er opstået med – fjorden, havet og åen. Analysen foreslår en række muligheder for at skabe nye forbindelser til vandet, og til fortællingen om den historiske by, som oprindelig var en Ø.

Samtidig undersøges den eksisterende infrastruktur og parkering, samt bykernens sammenhæng med den omgivende by. Den overordnede strukturanalyse udpeger en række potentielle krydsfelter hvor sammenhængen mellem byen, vandet og flowet kan nytænkes. Disse felter belyses yderligere i en række zooms, som anviser nye muligheder for at styrke byens blå-grønne karakter med vandelementer, beplantning, og med en række midlertidige aktiviteter, der kan levendegøre den historiske bykerne og pege frem mod en ny anvendelse af byens store parkeringsarealer og markante havneområde.  

 

Projektet er udviklet i samarbejde med ZARK, og VEGA landskab har desuden udarbejdet det grafiske kortmateriale.

 

Some description

 

Some description

Byudviklingens historie - 1800, 1949, 2011 år

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Understøtte og udvikle potentialer

 

Some description

 

Some description

Forslag A :Per thyges torv - Kobling med engen og fjorden

 

Some description

 

Some description

Forslag C :Svend gønge torv

 

Some description

(V) Trafiksituation - eksisterende 

Området opleves som domineret af bilkørsel og tilkørsel til parkering, mens fodgængertrafik opleves som nedprioriteret. Trafikken i Havnestræde deler rummet op.

(H) Trafiksituation - nyt forslag

P-tilkørsel fra Jernbanegade, Strandvejen og Adelgade. Havnestræde klassificeres som “sivegade”, og fodgængertrafik omprioriteres. Evt. ny passage gennem port og gård til Adelgade.

 

Some description

(V) Rumligheder - eksisterende 

Området opleves i dag som rumligt udefineret - som et sår i byen. Rummet mangler klare kanter og p-pladsen har karakter af bagside.

(H) Rumligheder - nyt forslag 

Forslag til ny trærække, som forlængelse af “jernbanealléen”. Mulighed for begrønning af SuperBest facade. Markering af mulige nye byggefelter.

 

Some description

(V) Overflader, grønne og blå elementer - eksisterende 

Overfladerne er primært faste grå belægninger, og der er kun enkelte træer. Pladsen krydses af den oprindelige kystlinje.

(H) Overflader, grønne og blå elementer - nyt forslag 

Mulighed for ny beplantning og mere grønt i byrummet: grønne flader og/eller træer. Markering af den oprindelige kystlinje som åben regnvandskanal.

 

Some description

(V) Aktiviteter i byrummet - eksisterende

Aktiviteterne er idag knyttet til funktioner og indgange i bygningerne. Pladsens størrelse kan sammenlignes med “Torvet”.

(H) Aktiviteter i byrummet - nyt forslag 

Nyt aktivt torv i byen og ny aktivitet i pakhuset. Leg (3-10) og ophold placeres i grønne rammer længst mod øst. Mulighed for midlertidige aktiviteter (10+) på del af p-pladsen i vest.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Forslag D:Stiforbindelser - Kobling, udvidelse og formidling

 

Some description

 

Danish Russian