<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Skovbakkeskolen

Skolen på bakken imellem by og skov

2015

sted | Odder

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Odder Kommune

areal | 30.000m2

år | 2014 - 2015

samarbejde | AART Architects, Raundahl & Moesby, Tækker Rådgivende Ingeniører, Wicotec Kirkebjerg

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Daniela Lehner, Eriko Maekawa, Katrine Urth og Luyao Kong

 

 

Odder ligger som et smørhul i landskabet – omkranset af bløde bølgende marker og markante skove. Skovbakkeskolen ligger midt i det hele – på en gang både på kanten af skoven og på kanten af byen. Udfordringener, at skolen og skolegårdene i dag danner deres egen ’ø’, uden en tydelig sammenhæng med omgivelserne. Skolen opleves ikke som en del af skoven og den hænger heller ikke for alvor sammen med byen. Grundens fine, bakkede terræn afskærmer både skolen fra skoven og trækker skolen tilbage fra byens liv.

 

Some description

Visualisering af skolegården mod øst

 

Med den nye Skovbakkeskole vil vi sørge for at udnytte den særlige beliggenhed imellem skoven og byen, og vi vil bruge de særlige terrænforhold til at skabe gode uderum.

 

Some description

Situationsplan

 

Den nye Skovbakkeskole skal indbyde til brug af både skoven og byen, og den skal samtidig skabe en ny sammenhæng mellem skov og by. Koblingen sker både i skolebygningens rumlige sammenhæng og i udearealerne, der inviterer byens borgere indenfor, når skolen ikke er i brug. Udearealerne skaber en ny grøn forbindelse fra midtbyen og Rathlausgade i nordøst til Holsteinsgade og Vejlskov i sydvest.

 

Some description

Diagram af topografi og grøn struktur

 

Some description

Diagram af eksisterende og bevaringsværdige træer og skolen i byen - skolen i skoven

 

Some description

Planudsnit, parkering og ankomstareal


Some description

Diagram af infrastruktur og parkering

 

Some description

Visualisering af ankomst mod vest

 

Some description

Snit V-Ø, gennem buslomme og udeareal ved vuggestuen

 

Some description

Diagram af program om leg og vand

 

Some description

Planudsnit syd, udarealer ved vuggestue, børnehave og indskoling

 

Some description

Snit V-Ø, gennem terræn med regnvandsbassiner

 

Some description

Snit N-S, gennem ankomst og udearealer ved vuggestuen

 

Some description

Eksempler på stemning. Referencer fra andre VEGA projekter

Danish Russian