<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

SPARK, Marselisborg

Rehabiliteringspark og regnvandshåndtering

2016

sted | Marselisborg, Aarhus

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | midt midthylland, Aarhus kommune, Aarhus vand, Marselisborg Centret, Realdania og A.P Møller fonden

areal | 72.000 m2

år | 2016

samarbejde | Topotek 1, Arcadis

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Signe Hougaard, Bodil Hemgård og Caren Huckle

 

 

Visionen for fremtidens Marselisborg Center er, med udgangspunkt i stedets historie, at skabe en moderne by-park med rehabilitering og vandet i centrum. De nye uderum trækker rehabiliteringsaktiviterne med udenfor i mindre kliniske forhold. Her er ligeværdighed og fokus på at være sammen på tværs. De nye rehabiliteringsprogrammer skaber nye gode oplevelser for alle at mødes omkring.

 

Some description

 

Forslaget peger i sin vision på fornyelse, men griber samtidig tilbage til de oprindelige tegninger for hospitalet for at forstå og formidle stedets særlige historie.

 

Some description
Foto 1949

 

Vores forslag gør området tilgængeligt med nye stier og indgange, og tilbyder samtidig alle Aarhus’ borgere en ny badesø med en moderne og klimasmart måde at genanvende regnvand på, som bliver til en reel rekreativ værdi.

 

Some description
Fra regnvand til badesø

 

En del af badesøen opvarmes med solenergi  og alt regnvandet er filtreret i et naturligt biofilter.


Some description
Principper for vandhåndtering

Some description
Snit af filtreringssystem

Forslaget er blevet til i samarbejde med de dygtige hollandske vandingeniører fra Arcadis og Topotek 1 fra Berlin.

 

Some description

Skovbælte, nyt sundhedshus og vandelementer

Some description
Infrastruktur, parkering og programmering

 

Vi finder kvaliteter i det gamle hospitals fine bygningsstruktur, variationen mellem parkens store grønne haverum og de intime haverum mellem bygningerne, som er med til at forme vores projekt.


Some description
Helhedsplan

Some description
Vandelementer

Some description
Aktiviteter

Some description
Grønne rum

 

Some description
Byrum og årstider

Some description
Rehabilitering i vand

Some description
Rehabilitering på land
Some description
Vores bud på fremtidens SPARK-PARK samler de menneskelige møder med sanselige oplevelser som glæden ved at mærke græsset og vandet.


Some description
Plan badesø og park

Some description
Plan 'Den røde by'

Some description
Snit badesø og park

Some description
Snit 'Den røde by'

Some description
Snit 'Den røde by'
 

Some description
Nyt hus som støjskærm

 

 

Udvikling af bygningsvolume på og omkring området:

 

Some description
1910

Some description
1943

Some description
1973

Some description
2016

 

Danish Russian