<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Strategi for legepladser

Billund Kommune

2017

sted | Billund Kommune

opgave | Kommision

bygherre | Billund Kommune 

areal |  

år | 2017

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Zenia Mølgaard Schmidt, Sara Daneshyar Nielsen, Signe Hougaard

 

 

Strategien for leg i Billund Kommune udspringer af ambitionen om at være kommunen med Børnenes Hovedstad, hvor leg, læring og kreativitet er i fokus. Samtidig er et stort antal af de eksisterende legepladser i dårlig forfatning, derfor var der et behov for at formulere en ny, samlet strategi for legepladserne i kommunen. Strategien skal sikre at både nyanlæg, renoveringer og nedlæggelser sker på et formuleret og gennemsigtigt grundlag, og at små og store initiativer tilsammen sigter mod at skabe en helhed. Strategien danner bro mellem visionerne og virkeligheden, og sikrer mere varierede legepladser, hvilket også betyder færre, men bedre legepladser. Du kan se hele strategien her.  

 

 

Some description

En af målsætningerne i strategien er at gå ”fra legeredskab til legeværdi”. Fremtidens legepladser skal invitere børn og voksne til at ’lege med’ og sammen ’bruge fantasien’

 

Some description

Leg er ikke kun for børn. Fremtidens legepladser inviterer kommunens borgere til at lege hele livet, og til at lege sammen

 

Some description

Nye fællesskaber - fra lokal legeplads til kvarterets legeplads

 

Some description

En anden vigtig målsætningerne er at gå fra ”flere til færre og bedre”

 

Some description

Strategien udpeger 4 typer fremtidige legepladser; Udflugtslegepladsen, Leg i bymidten, Institutionens legeplads, Kvarterets legeplads

 

Some description 
At fejre forvandlingen

Danish Russian