<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Strøggade Borgbjergsvej

Fra en smal stribe fortov til et slynget grønt forløb

2019-2021

 

opgave | Tilbuds konkurrence
bygherre | Kbh. Kommune / Områdefornyelse Sydhavn
sted | København, Sydhavnen
år | 2019-2021
status | Under projektering
areal | 2.500 m2
medarbejdere | Anne Galmar, Kimm Lyberth, Josefine Berglund og Roberto Corradin

 

Borgbjergsvej ligger i Sydhavnen i København, og er med sine 500 m. en fin lang strøggade, hvor de homogene facader er med til at skabe udgangspunktetfor et veldefineret byrum, med en klar identitet.
Den kommende åbning af den nye metrostation, for enden at Borgbjergsvej, medfører at gadens funktion som kvarterets centrale handelsgade bliver markant styrket. For at fremme by- og handelslivet styrkes gadens grønne identitet med nye, mindre træer, og fortovets forløb omlægges fra et kontinuert, lige forløb, til et mere varieret flow.
Med en serie af fortovs-udvidelser bevares fornemmelsen af Borgbjergsvejs ”lange strøg”, samtidig med at der skabes et nyt bevægelsesforløb gennem gaden. Fortovet udvides ved at gøre cykelstien smallere, og gadeforløbet indsnævres både visuelt med opmærkning, og med udvidelse af eksisterende træers plantehuller. Derved nedsættes alle trafikanters fart, og der bliver skabt en større sammenhæng på tværs af gaderummet. Fodgængerne inviteres til at bevæge sige på en ny måde, da bevægelsesmønstret vil ændres fra at færdes i lige stræk på “rulle-fortovet” til at bevæge sig mere flydende, fra butiksindgange til opholdspladser under de nye træer.

 

 

Some description

Visualisering af AKB’s hjørne ved Harald Jensens Gade og Bagerdygtigt.

 

 

Some description

Diagram: Flow og beplantning. Fortov udvides i sektioner mod cykelsti, og beplantning placeres frit, og i sammenhæng med butikker.

 

 

Some description

Planudsnit.

 

 

Some description

Snit: Zoner i gaden.

 

 

Some description

Visualisering af ny plads ved Sydhavnsgade.

 

 

Foruden det lange stræk, har det også været et fokus, at få hjørnerne til Borgbjergsgade i spil.  Blandt andet hjørnet, hvor gaden møder Sydhavnsgade, som foreslåes reetableret som sin egen lille plads, hvor en niveauforskel gøres til udgangspunktet, for at skabe et “rum i rummet”. En ny træplantning danner et lille løvtag henover pladsen, så selvom man fra pladsen har fuld kontakt til de to trafikerede gader, opleves stedet alligevel som beskyttet og med gode siddepladser på den store fælles bænk under træerne.

 

 

Some description

Planudsnit: Ny plads ved Sydhavnsgade

Danish Russian