<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Taganskaya Metro Square

Byplads omkring metrostation

2015

sted | Moskva, Rusland 

opgave | Byrum og trafikløsning

bygherre | Strelka KB og Moskvas Borgmesterkontor

areal | 5.000 m2

år | 2015 - 2017

samarbejde | Strelka KB

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa, Gitte Jensen, Mia Mathiesen, Nikita Gyawali, Signe Hougaard, Steffan Vangsted

 

 

En serie ’pocket parks’ knytter sig til gaderummet i Taganskaya. De designes så de hver især får deres eget nye program og særlige kvalitet, i forhold til de bygninger og funktioner de ligger op ad.

Taganskaya Square er starten af Taganskaya Boulevarden, hvor trafikken fra Ring 2 møder det indre Moskva. Før renoveringen var pladsrummet meget mindre, men er i projektet udvidet, så der skabes en klar defineret overgang fra den store trafikplads til gadens rum, og en trafikfri og attraktiv fodgængerzone omkring metronedgangen til Taganskaya Metro station. De mange småbutikker, kiosker og kaffebarer, som før vendte ryggen til gaderummet, tilpasses projektet så de idag er med til at skabe liv på pladsen.
Den ny beplantning af træer, der ’drypper ned’ fra trærækken - den nye grønne rygrad på boulevarden - giver pladsen en ny grøn karakter, og skaber en rumlig ro omkring det hektiske transport hub, med plads til at tage en pause. Projektet er realiseret i løbet af efteråret 2016 som en del af Moskvas store satsning ‘My Streets’, der er igang sat af Moskvas borgmester Sergej Sobjanin. Projektet har til formål at skabe bedre vilkår for byens borgere igennem gode byrum, hvor der er fokus på fodgængere og byliv og hvor trafikken stærkt reguleres. Projektet ledes af Strelka KB, der som bygherrerådgivere har haft fokusd på at bringe internationalt knowhow og nye byrumsløsninger til Moskva

 

 

Some description

Taganskaye Square før den nye fodgænger ’Ø’. Uorganiseret trafik skabte kaos og ingen plads til ophold

 

Some description

En ny aktiv forplads bliver en fælles lounge for de omgivende institutioner og forretninger

 

Some description

Hverdagsliv på pladsen idag efter anlæggelse

 

Some description

Fra en ø i trafikken til en plads i byen - udvidelse og nyindretningserie af byrum

 

Some description

Pladsens niveauspring integreres i en stor trappe / rampe der giver plads til flow til og fra metrostationen

 

 

Some description

Manglende basisgeometri ved Taganskaya square og manglende fodgængerflow

 

 

 

Some description

Bedre definering af gaderummet gennem forlængelse af gadeblokke og brug af grønt som rumligt element på Taganskaya square.

 

Some description

 Nyt inventar placeret i forhold til flow og bevægelse

 

Some description

 

Some description

 

 

 

 

 

 

Danish Russian