<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Taganskaya pocket parks

Tre pladser i Moskva

2015

sted | Moskva, Rusland 

opgave | Design af pladser i Moskva

bygherre | Strelka KB og Moskvas Borgmesterkontor

areal | 8.000 m2

år | 2015 -

samarbejde | Strelka KB

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa, Gitte Jensen, Mia Mathiesen, Nikita Gyawali, Signe Hougaard, Steffan Vangsted

 

 

En serie ’pocket parks’ knytter sig til gaderummet i Taganskaya. De designes så de hver især får deres eget nye program og særlige kvalitet, i forhold til de bygninger og funktioner de ligger op ad. Indgangen til Pryamikov Park er et legende og grønt rum, med store træbede og med trampoliner integreret i belægningen, mens forpladsen til folkeregistret er formel og elegant. ”The Hidden Treasure” er områdets udendørs dagligstue, med opholdsmuligheder og med plads til, at de omgivende restauranter kan tage stedet i brug til udendørs servering.

Taganskaya Square er starten af Taganskaya boulevarden, hvor trafikken fra Ring 2 krydser. Pladsrummet udvides , så der skabes en klart defineret overgang fra den store trafikplads til gadens rum, og en trafikfri og attraktiv fodgængerzone omkring metronedgangen til Taganskaya station. De mange små butikker, kiosker og kaffebarer, som i dag vender ryggen til gaderummet, gøres ekstroverte, så de skaber liv omkring sig. Den ny beplantning af træer, der ’drypper ned’ fra den nye grønne rygrad på boulevarden giver pladsen en ny grøn karakter, og skaber en grøn ro omkring det hektiske transport hub.

Projektet er p.t. (som russisk myndighedskrav) under detailprojektering af lokal Moskva-tegnestue i henhold til russisk lovgivning.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Visualisering af “Taganskaya Strelka”, hvor gaderummet møder ring 2

 

Some description

Området i Moskvas bykontekst

 

Some description

Nyt program for lommeparkerne, som 'farves' af deres omgivelsers karakter 

 

Some description

Lommeparkernes placering langs Taganskaya Boulevard

 

Some description

Gadens grønne rygrad 'drypper ned' i pocket parks

 

Some description

Byens gulv binder gaden og pocket parks sammen til en helhed

 

Some description

Pocket Park 01 - Taganskaya Strelka

 

Some description

Eksisterende forhold på Taganskaya Strelka - trafikplads og gade flyder sammen

 

Some description

Manglende basisgeometri ved Taganskaya square og manglende fodgængerflow

 

Some description

Manglende grønt til definition af rum og introvært gadeliv

 

Some description

Bedre definering af gaderummet gennem forlængelse af gadeblokke og brug af grønt som rumligt element på Taganskaya square.

 

Some description

 

 

Some description 

 

Some description

Plan af “Taganskaya Strelka” pocket park

 

Some description

Snit af “Taganskaya Strelka” pocket park med Metrostation og nye pavillioner

 

Some description

Snit af “Taganskaya Strellka” pocket park med Saint Nicholas Kirkes indgang torv

 

Some description

Pocket Park 02 - Bubble Jump

 

Some description

Visualisering af “Bubble jump” pocket park

 

Some description

Plan af “Bubble jump” pocket park

 

Some description

Snit af “Bubble jump” pocket park

 

Some description

Pocket Park 03 - The Hidden Treasure

 

Some description

Visualisering af “Hidden Treasure” pocket park

 

Some description

Plan af “Hidden Treasure” pocket park

 

Some description

 

Danish Russian