<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Th Langs HF og VUC

Aktivt gårdrum til unge

2012

sted | Hostrupsgade, Silkeborg

opgave | Konkurrence, Landskabsplan

bygherre | Silkeborg Kommune

areal | 3.650 m2

år | 2012

samarbejde | C.C. Contractor, Pluskontoret arkitekter, Grontmij

medarbejder Anne Dorthe Vestergaard

 

 

Th Langs HF og VUC skal udbygges med en ny fløj med både auditoriefaciliter og opholdsarealer, og i den forbindelse kan det eksisterende gårdrum blive mindre. I stedet for at reducere udearealet bliver gårdområdet omdefineret, så det udnyttes langt bedre, og der kommer flere og mere tidssvarende aktiviteter og opholdsmuligheder ude i gården.  De bedste områder, hvor der både er læ og sol, bliver udstyret med funktioner, som man har lyst til at opholde sig på, og eleverne lokkes udenfor når vejret er til det.  Samtidig kommer der undervisningsinstallationer, så det er muligt at rykke hele eller dele af undervisningen udenfor. Samlet bliver der derfor flere og bedre udefaciliter for eleverne i fremtiden.

 

Some description

Visualisering set fra gårdrummet

 

Some description

Plantegning af uderummenes faciliteter og relation til undervisningsbygningerne

 

Some description

Opstalt


Danish Russian