<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Trinitatis Kirke

Nyindretning af grønt anlæg

2002

sted | Landemærket, København

opgave | Kommission

bygherre | Augustinus Fonden

areal | 450 m2

år | 2002

udført som | Jeppe Aagaard Andersen - sagsarkitekt

 

 

Renoveringen af det lille anlæg bag Trinitatis Kirke er finansieret af Augustinusfonden i forbindelse med ny placering af slægtsgravsten. Eksisterende træer er bevaret mens bunddækkebeplantningen er fjernet til fordel for etablering af et blødt græshvælv. De eksisterende monumenter placeres sammen med Augustinus-stenen i en ny rumlig orden på græsfladen, og anlægget tilføjes en ny sti til sakristiet. Belysningen er enkle armaturer i et nutidigt design, hvor spotlamper på master bruger træernes blade som reflektorer.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Danish Russian