<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Trustrup Kirkegård

Udviklingsplan for Trustrup Kirkegård

2018

 

sted | Trustrup, Norddjurs

opgave | Udviklingsplan for kirkegård

areal | 9600 m2

år | 2018

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Anne Sofie Sørensen

 

 

Udviklingsplanen er udarbejdet til Trustrup Kirkegård på Norddjurs. Udviklingsplanen har til formål at gøre kirkegården til et vedkommende sted, som danner de bedste rammer om de mennesker, som bruger den. Mange kirkegårde i Danmark er i dag præget af stor usikkerhed, på grund af et stort overskud af plads. På Trustrup kirkegård står de overfor samme udfordringer, og udviklingsplanen har til formål at indrette kirkegården på ny, således den passer til kirkegårdens aktuelle efterspørgsler og behov. Trustrup kirkegård har en central beliggenhed, som en del af byens grønne hjerte, hvilket giver kirkegården rekreativt potentiale til at indgå som en del af bylivet. Udviklingsplanen skal bringe Trustrup kirkegård i en retning, således kirkegården kan spille en rekreativ rolle i byen samt være et fredeligt og personligt sted med plads til sorgen. Udviklingsplanens visioner kan kategoriseres i tre temaer: kirkegårdens rolle i byens, således kirkegården bidrager til byens fællesskab. En praktisk løsning på kirkegårdens udfordringer, herunder disponering af den ledige plads. Derudover skal kirkegården være det sted, hvor der tages hånd om mennesket, og hvor efterladte yde omsorg for de døde. Det kan gøres ved at plukke en buket blomster til graven, uden nødvendigvis at skulle passe et helt gravsted. 

 

Læs mere om VEGAs arbejde med nytænkning af kirkegården her.

 

Projektet er et bachelorprojekt fra sommer 2018 udarbejdet af Anne Sofie Sørensen under titlen ”Byens fredelige have”.

 

 

Some description

På Trustrup kirkegård opstår særlige steder med muligheder for at være fælles om sorgen og yde omsorg ved eksempelvis at kunne plukke en buket blomster til graven. 

 

Some description

Byens sammensætning. Kirkegården har en central placering i Trustrup, som derudover består primært af er boliger med få rekreative og grønne områder. 

 

Some description

Fordelingen af offentlige mødesteder i Trustrup. Foruden byens boldbaner, de få parker eller supermarkedet, har man på kirkegården mulighed for at møde sine medborgere i Trustrup. 

 

Some description

Orthofoto af kirkegårdens eksisterende forhold. 

 

Some description

Kirkegården virker i dag delt i tre sektioner. Mod nord karakteriseret ved en stram opbygning af perlegrusstier og formklippede, stedsegrønne hække, som giver en "tæthed i knæhøjde". Midterstriben er en bred flade i græs, som opleves som et åbent areal. I den sydlige afdeling er mange af de formklippede hække fjernet, og den stramme opbygning gået i opløsning. Dette skaber mange små, skiftende rumlige oplevelser. 

 

Some description

En af kirkegårdens store udfordringer er ledig plads. Illustrationen viser hvordan udløbne fredningstider frem mod 2038, vil skabe meget ledig plads på kirkegården. Derudover viser illustrationen også mulighederne for disponering af pladsen. 

 

Some description

Hovedgreb. Kirkegårdens eksisterende opdelinger transformeres. Nærområderne skal være med til at give kirkegården variation. 'Haven', 'engen' og 'skoven' er tre temaer, som er inspireret af landskabet omkring kirkegården: boligkvarternes små haver, marken mod N/Ø samt parken store træer. 

 

Some description

Situationsplan. tre temaer 'haven' , 'skoven' og 'engen', med hvert sit individuelle præg, som øger forskellen mellem kirkegårdens afdelinger. Markens høje, blomstrende græs løber ind på kirkegården, skovens træer træder op mod nord, og klippede hækrum fra haven ses mod syd.

 

Some description

Kirkegårdens forbindelse til Trustrup forstærkes ved nye stisystemer og forbedrede adgangsforhold

 

Some description

Some description

I 'haven' danner hækkene rammerne om mindre hækrum. I 'engen' står enkelte, små prydtræer i blomstrende enggræs. 'Kirkestien's' træer vil vise vejen gennem kirkegården. Mindre lysninger i kronelaget giver stemning i 'skoven'.

 

Some description

Den gamle gravstruktur ses i sporet af tilbageværende grave. I skovens lysninger skabes små nichier med mulighed for ro og pause. 

 

Some description

I haven danner klippede hække varierede gravrum med mulighed for begravelse. Gravrummene kan indrettes på mange måder, eksempelvis med et stort træer eller mange små bede. Herved kan man sætte et særligt præg på hvert gravrum.

 

Some description

Det foreståes flere nutidige tiltag, hvor principper for fornyelse kan afprøves. Der etableres flere kvadratiske felter, et nyt lag, som er placeret, så de passer ind i kirkegårdens systemer. Felterne består af rigtblomstrende vilde urter, som i blomstringsperioden vil være til rådighed for pluk selv og kan ligges på graven.

 

Some description

På Trustrup kirkegård er forsøgsfelter med blomsterende urter etableret. Forsøgsfelterne er de første tiltag i udviklingsplanen. 

Danish Russian