<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

TrygFondens Familiehus Hammel

Alsidig have for familier med langtidsindlagte børn

2017

sted | Hammel

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Region Midtjylland

areal | 3000 m2 

år | 2016-2017

samarbejde | Østergaard Arkitekter, PN Erhvervsbyg, Stokvad Rådgivende Ingeniører

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Signe Hougaard, Klara Stigner, Zenia M. Schmidt

 

TrygFondens Familiehus i Hammel ligger i gåafstand fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Huset fungerer som en fredelig oase for de udfordrede og kriseramte familier og giver dem et pusterum fra det kliniske hospitalsmiljø. 

Internt i en kriseramt familie er behovene ofte meget forskellige. Derfor har vi i udformningen af landskabet haft fokus på at tilgodese de kriseramte familiers forskellige behov, så fx raske søskende kan få brugt deres energi og andre familiemedlemmer kan få et lille afbræk i et privat hjørne. Haven er derfor alsidig og kan både rumme aktiv leg og tilbyde et roligt øjeblik i havens stille hjørne.


Some description
Ankomsten til Familiehuset set fra gangstien i vest

 

Haven bliver en tilgængelig og central del af familiernes ophold i Familiehuset. Allerede indefra fællesrummet har landskabet stor betydning. Store vinduespartier og siddenicher ud mod den grønne terrasse skaber en tydelig kobling mellem husets indre og det ydre landskab.

 

Some description
Landskabsplan

 

Vi har valgt beplantning med en tydelig årstidsvariation. Dufte, farver og tekstur stimulerer sanserne og gør udeopholdet til en afstressende og bekræftende oplevelse.

 

Some description
Stauder i blå-lilla nuancer går igen gennem haven

Bede med stauder i blå-lilla nuancer indrammer terrassen i mindre nicher, så flere familier kan sidde uforstyrret.

 

Some description
Opholdsterrassen med aktivitetsmuligheder set fra baghaven

 

På terrassen er der også mulighed for leg i form af både en indbygget sandkasse og en trampolin, der kan give sved på panden.

 

Some description

 

Terrænet er tilpasset terrassen, så der bliver skabt en enkel rampe ned i baghaven. Rampenbliver også til en sti, som leder ned til den gamle grusgrav i syd. Stien deler haven i to, og de to områder tildeles forskellige funktioner. Vest for stien er den aktive del af haven med en udfordrende tarzanbane og legehuse for de mindre børn. Øst for stien bliver haven mere rolig. Her skabes et et stillested med hængekøjer omgivet af frugttræer, buske og beplantning, som forandres gennem årstiderne i duft, tekstur og oplevelse.


Some description
Stien fra terrassen ned mod den gamle grusgrav deler haven i to: den aktive og den rolige


Some description

 

Some description
Vestfacaden

Some description
Sydfacaden

Danish Russian