<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

TrygFondens Familiehus

Grønne rammer for familier med langtidsindlagte børn

2015

sted | Skejby, Aarhus

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | NIRAS

areal | 4.770 m2

år | 2015-2017

samarbejde | Østergaard Arkitekter, PN Erhvervsbyg, Stokvad Rådgivende Ingeniører

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa, Luyao Kong, Signe Hougaard

 

 

Projektet er en udvidelse af det eksisterende Tryg Fondens Familiehus fra 2007, som oprindelig var tænkt som liggende i et stort åbent eng-landskab, i sammenhæng med DNU. Siden er de grønne omgivelser ændret til parkeringspladser i terræn, og omgivelserne er dermed radikalt forandret. I projektet arbejder vi derfor med at genskabe et grønt og beskyttet rum omkring bygningen, inden for grundens grænser.

De fremtidige beboere i huset har både brug for uderum hvor de kan være helt private, og for fælles, men hjemlige steder hvor de kan være sammen med andre i samme situation, og uden at omverdenen kigger med. Derfor ligger de private terrasser udenpå bygningen mens det indre fællesområde er en cirkulær og favnende gårdhave, skærmet for indkig og vind. Omkring de private terrasser har vi skabt en struktur af volde, der som en moderne version af Trelleborg, beskytter og skærmer mod bilverdenen udenfor, og samtidig i enkelte klare kig åbner op for udsyn og adgange.

Den indre gårdhave indrettes som et supplement til den fine nuværende gårdlegeplads. Her indrettes for alle aldre, med terrasser til de voksne og et hænge-slænge landskab til de store børn med bløde græsbakker og hængekøjer. De helt aktive børn kan brænde krudtet af i kanten af gården – med en klatrevæg på husgavlen og på den runde boldbane. Stemningen sættes af blomstrende frugttræer, der hele året rundt vil tiltrække dyreliv, med blomster, farver, bær og frøstande.

På de ydre volde sås enggræsser og plantes læ-skabende krat af paradisæbler.

 

Some description

Visualisering af legeplads set mod syd

 

Some description

I gårdrummet er der mulighed for forskellig aktivitet, hvor man kan være privat eller fælles. Leg på boldbanen eller afslapning i hængekøjen

 

Some description

Gårdrummene afskærmes af støjvolde mod en parkeringsplads som beskytter mod ukig

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Landskabsplan

 

Some description

Diagram af trafik og parkering

 

Some description
Diagram af ny træbeplantning

 

Some description

Planudsnit af gårdrum

 

Some description

Belægningsdetaljer

 

Some description

Referencefotos

 

Danish Russian