<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Vig Hallen

Ny hal og aktive udearealer i Vig

2013

sted | Ravnbjergsvej, Vig

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Odsherred Kommune

areal | 5.475 m2

år | 2013 

samarbejde | Elkjær+Ebbeskov, Leth&Gori Aps, HUNDSBÆK&HERIKSEN A/S,rådgivende ingeniører

medarbejder Anne Galmar

 

 

Allerede fra man drejer ind mod den nye Vig-hallen, mødes man af et landskab for aktiviter, når man bevæger sig op mod ankomstpladsen. Samtidig formidler landskabsformerne niveauforskellen fra byen og ankomstvejen og op til svømmehallens indgangsniveau. Trapper og ramper skaber tilgængelighed for alle og bliver til et udendørs bevægelsesrum, med grønne lommer til ny beplantning. På pladsen er både områder til udeservering og mindre områder til boldspil og leg. På hallens øvrige sider, der vender ud mod det åbne landskab, skabes sammenhæng mellem ude og inde. Det gøres med ude-spa, solterrasse og hængekøjer mellem træerne, der forlænger svømmehallens aktivitetsområde ud i det grønne.

 

Some description

Visualisering af Vighallen ved skumringstid

 

Some description

Aksonometri 

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

Referencer af udeområde


Danish Russian