<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Vognsbøl Børnegård

Daginstitution i gammelt vandværk

2018

 

sted | Esbjerg

opgave | Tilbudskonkurence

bygherre | Esbjerg Kommune

areal | 7.200 m2

år | 2016-2018

samarbejde | TRANSFORM, TEKT arkitekter

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard og Emanuela Genovese

 

 

 

VEGA har tegnet udearealerne til den integrerede daginstitution i Vognsbøl. Området tilbyder fleksible legemuligheder I skovkanten af Vognsbølparken, og er med til at skabe en meningsfyldt hverdag for både de små og personalet på stedet. Den gamle vandværksbygning fra 1846 er omdannet til bevægelsessal og bidrager med historik og sjæl til det nye børnehus.

 

Some description

Vognsbøl Børnehus ligger midt i Vognsbølparken, med både sø, skov og et væld af aktiviteter som boldbaner, træningszoner, stiforløb og stadion. Et aktivt, grønt område midt i Esbjerg. Hele udearealet er opdelt i 4 zoner - parkering, forplads, vuggestuelegeplads og børnehavelegeplads - som på en meget klar måde får sorteret og adskilt trafik og leg. Det hele er bundet sammen med det lokale stisystem.

 

 

Some description

 

Some description

Grunden rummede på forhånd en række landskabelige kvaliteter, som har inspireret det færdige design.  ’Bagtæppet’ udgøres af skovkanten mod Vognsbøl Parken, ’Haven’ er vandmesterens gamle have og ’Nicherne’ er rum formet af eksisterende beplantning. Alle disse eksisterende kvaliteter bidrager til at giver udearealerne en velvoksen karakter og skaber sammenhæng med omgivelserne.  

 

Some description

Legepladsen er tænkt med mange forskellige belægninger der er fordelt i niveauer: gummi, asfalt, fliser, græsfaldmåtter, barkflis og sand. På den måde får børnene berøring med mange forskellige materialer og overflader i løbet af en dag. Tættest på huset er de stille lege med sand og gynger, længere ude de mere fysisk krævende som motorikleg og mooncarbane med en klatre-ø i midten. Længst væk er ’på-opdagelse-legene’, i det gamle krat, som er indrettet med legehuse og bålplads. Desuden udvides lege-arealerne da en del af bygningens tagflade anvendes til legeområde og boldbur.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Det har været vigtigt, at tænke stedets grønne kvaliteter ind, som den daglige glæde børnene vil kunne have ved at kigge ud og følge de fire årstider i skoven og den kontrast der er mellem dem.

 

Some description

 

Some description

Designet udnytter grundens naturlige terræn til at skabe en række niveauer, hvor der kan forgå forskellige aktiviteter på samme tid. På den måde kan legepladsen trods dens begrænsede plads, tilbyde en række meget forskellige legesituationer, fra det stille til det vilde.

 

Some description

Samlet plan for udearealerne

 

Some description

Vuggestuen

 

Some description 

Børnehaven

 

 Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

TRANSFORM visualisering

 

Some description

 Vognbøl Børnegård i aftenlyset

 

 

 

Danish Russian