<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Vrå Udstillingen 2021

Landskabsinstallation til kunstudstilling

2021

opgave | Inviteret bidrag til udstilling
type | Landskabsinstallation
sted | Vrå, Nordjylland
år | 2021
status | Anlagt, udstilling i uge 31-34 (2021)
areal | 250 m2
medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Roberto Corradin, Pernille Jørgensen, Amalie Grove, Clara Knudsen, Annemette Pedersen, Beatrice Biagiotti
samarbejde | PileByg, lokale frivillige 

 

VEGA landskab blev inviteret til at deltage på Vrå Udstillingen 2021. Året var byens 150 års jubilæum, og derfor havde udstillingen et særligt afsnit, ”Tema Vrå”, hvor værkerne stod i relation til byen Vrå. VEGAs bidrag var en stor geometrisk form i landskabet, skabt med mega-stiklinger af pil.

 

Figuren i landskabet tager udgangspunkt i andre geometriske former i landskabet, både hegnsplantninger mod nord og et nærtliggende bassin. Installationen er placeret på en skråning med et fald på cirka 5 meter mod øst ned mod Elbækken. Installationen er placeret således, at den følger terrænet og ligger sig derved i relation til byen mod øst. Formen er udformet med 240 pilestiklinger, der står i jorden med 30 cm mellemrum. På denne måde skabes der to runde former - en større irregulær cirkel der omkranser en mindre. Installationen er hele tiden i forandring, da formgeometrien skabes af den levende pil, der konstant er i vækst. Efter udstillingen i 2021 er VEGA landskab blevet optaget som et fast medlem af kunstnersammenslutningen ”Vrå-udstillingen”.

 

Some description

PLAN 

Figuren ligger i udkanten af den vestlige del af byen og relaterer sig til hegnsplantningerne mod nord. 

 

 Some description

PROCES - UDENDØRS INSTALLATION 

I april tog VEGA til Nordjylland for at plante installationen. Vi udvalgte pilestiklingerne hos vores samarbejdspartner PileByg nær Hjørring. Efter udvælgelsen blev pilestiklingerne lagt i Elbækken i 24 timer for at forberede dem på at skulle spire. Med hjælp fra lokale frivillige blev figuren tegnet op og de 240 stiklinger blev plantet med 30 cm mellemrum.

 

 Some description

SNIT 
Installationen ligger på et åbent areal, der er afgrænset af beplantning og Elbækken.

 

 

Some description

SNIT 
Pilestiklingerne havde ved etablering nogenlunde samme højde og blev plantet lige dybt, så cirklernes form følger det faldende terræn.

 

 

Some description

PROCES - INDENDØRS INSTALLATION
Som forberedelse til den indendørs udstilling, undersøgte VEGA hvordan pilestiklingerne ville udvikle sig, når de blev sat i vand. Processen blev fotodokumenteret dagligt, så pilens skydning kunne times med udstillingen i juli. Stiklingerne blev lagt på køl indtil et par uger før udstillingen, så de ikke sprang ud før tid. Det første og sidste billede er taget med cirka fire ugers mellemrum.

 

Some description

PLAN - INDENDØRS INSTALLATION
Den indendørs installations placering i Vrå Kunstbygning.

 

 

Some description

Some description

UDSTILLING
Den udendørs installation under udstillingen i uge 31-34 2021.

 

 Some description

Some description

UDSTILLING
Den indendørs installation under udstillingen i uge 31-34 2021.

Danish Russian