<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

World Landscape Expo, Jinzhou, Kina

Kinesiske kolonihaver og byudvikling

2013

sted | Jinzhou, Kina

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Team of World art landscape exposition

areal | 2800 m2

år | 2013

samarbejde | TRANSFORM

medarbejdere | Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard

 

 

I konkurrencen World Landscape Expo 2013 var 20 landskabsprojekter fra hele verden udvalgt til at præsentere en samling af verdens landskabskunst. Konkurrencen var varetaget af IFLA (International Federation of Landscape Architects), og konkurrenceoplægget var at tegne et forslag, der repræsenterede deltagernes ‘lokale havetradition’.

VEGAs vision var, at skabe et projekt, der var en del af den internationale ”World Landscape Expo Park”, men samtidig også en kommentar og et forslag til at drive byudviklingen i de kinesiske millionbyer i en mere bæredygtig retning.

Projektet var expo'ens eneste skandinaviske bidrag.

Some description

Central passage gennem udstillingen

 

VEGAs bidrag var en nyfortolkning af kolonihavekonceptet, som på én gang er en fortælling om dansk samfundsudvikling gennem de seneste godt 100 år og samtidig en kommentar til den aktuelle kinesiske buldrende byudvikling. I den kinesiske bevægelse fra land til by – både demografisk og fysisk – stables boliger ovenpå hinanden i tætte enheder, med uudnyttede arealer omkring og mellem boligerne. Vores projekt er derfor et konkret forslag til at udnytte arealerne til midlertidige dyrkningshaver for beboerne i området. I stedet for én stor have, opdeles haven i 15 små havelodder, som hver især kan dyrkes af en kinesisk familie. Centralt i projektet er en pavillon, som kan fungere som cafe og/eller fælleshus for haverne - tegnet af TRANSFORM.

 

Some description

Some description

Konceptdiagram. By-økologi i lille skala.
Vi inddrager de midlertidigt ubenyttede arealer til lokal dyrkning og fødevare-produktion, og kolonihavekonceptet vil være et værktøj for den videre byudvikling i en større skala.

 

Projektet arbejder i den lille skala meget konkret med by-økologi ved at inddrage midlertidigt ubenyttede arealer til lokal dyrkning og fødevare-produktion. Samtidig kan kolonihavekonceptet være et værktøj for den videre byudvikling i en større skala og Kinas demografiske bevægelse fra land til by.

 

Some description

Situationsplan

 

Haverne er tænkt som en blanding af kinesisk og dansk havekunst.

 

Some description

Haverne og den centrale fælles pavillon

 

Havelodderne er alle 7x7 m, omkranset af en hæk og med en lille låge. De er udstyret med et multifunktionelt skur, der kan rumme værktøj, skabe skygge og give mulighed for ophold. Inden for rammen er de enkelte haver meget forskellige og rummer både højbede, minidrivhuse og bassiner til vandplanter. Planterne er et udvalg af lokale arter, som passer til det lokale klima. Typiske kinesiske grøntsager som pak choi, spinat, tomater og melonplanter er sirligt plantet i rækker eller cirkler, mens den typiske danske ligusterhæk er en hjemmehørende, lokal art i området nord for Beijing!

 

Some description

Havetyperne i plan og snit

 

Some description

Fælles køkken i havepavillonen

 

Some description

Trædefliser i græsarmeringen

 

Some description

Skygger fra æbletræerne

 

Some description

Rum mellem hækkene

 

Some description

Frodige grønne havelodder, efteråret 2013

 

Some description

 

Some description

Havelåge i jern

 

Some description

Stålskure med haveredskaber

 

Some description

Bassin til dyrkning

 

Some description

Grønne afgrøder i cirkelmønster

 

Some description

Chili og kål

 

Some description

Bassin med vandkastanjer

 

Some description

Trædesten mellen højbede

 

Some description

Mist bænke

 

Some description

Chili

 

Some description

Detalje, tegl, stål og beplantning

 

Some description

Vandbassin med åkander

 

Some description

1. spadestik på stedet, 2012

 

Some description

Møde med lokale repræsentanter

 

Some description

Besøgende i foråret

 

Some description

Artiklen om vores projekt fra Politiken. Læs artiklen her

 

Link til Go' Aften Østjylland d. 29. April 2013 med Anne Dorthe

Danish Russian