Workshop på Lolland Falster

Anne Galmar har afholdt workshoppen om fremtidens brug af kirkegårde til stiftpræststævnet på Lolland Falster. Workshoppen tog udgangspunkt i VEGAs arbejde med nytænkning af kirkegården, og inddrog på den baggrund eksempler fra stiftets kirkegårde, hvor potentialer og udfordringerne lokalt blev debatteret sammen med de mere generelle udfordringer for kirkegården i landområderne.