<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Anlæg

Når vi arbejder med Anlæg, kan vi tilbyde disse forskellige ydelser:

 

• Vejanlæg

Et velfungerende vejanlæg er produktet af et frugtbart samarbejde imellem bygherre, vejingeniører og landskabsarkitekter.

Som landskabsarkitekter ser vi på de små detaljer, der gør den store forskel. Belysning, overflader, afvanding, beplantning og proportioner er grunddiscipliner i anlæg af en ny vej, og med det rette design kan vejen hæves fra en ligegyldig vej til et oplevelsesfyldt forløb eller kan ændre en gade til et smukt og stemningsfyldt byrum.

Vores ydelser spænder fra idéskitser og analyser til endeligt design af detaljer og beplantning.

 

• Parker og anlæg

Parker og anlæg er en dynamisk størrelse, idet de ikke er færdige når de er anlagt. De kræver år for at vokse til, og driften spiller derfor en stor rolle, og spiller ind på det udvoksede anlægs udformning. Vi hjælper med at designe både det nyanlagte anlæg og at re-designe de tilvoksede anlæg.

 

• Overfladevand og LAR-løsninger

Skybrud skaber problemer i tæt bebyggelse og i det åbne land. Derfor prioriteres håndteringen af dette i højere grad i den kommunale planlægning, end førhen. Men vi ser regnvandet som en ressource. Sammen med forsyninger, kommuner og tekniske rådgivere skaber vi grønnere og sjovere by og boligområder med sociale og klimamæssigt bæredygtige fordele.

 

Se vores projekter inden for anlæg her.

Danish Russian