<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Bolig

Vi rådgiver og designer den grønne del af boligen – terrassen, gårdhaven, villahaven og den fælles grønning ved etageboliger. Vores tilgang er, indenfor opgavens rammer, at skabe de bedst mulige uderum, så boligen kan blive en på en gang både fredfyldt og stimulerende ramme for menneskers liv. Vores speciale er at sikre hele grundens potentiale benyttes, gennem en indledende analyse af området.

Bæredygtighed er en grundlæggende vision bag vores arbejde. Vi tror på at folk passer bedre på smukke omgivelser og at skabe kvalitet fra starten, er en langsigtet investering. Vi integrerer robuste kvaliteter og materialer i vores design og tager hensyn til både vedligehold, vandforbrug og drift. Vi tror på uderummet som ramme omkring menneskelige fællesskaber, og på at gode fælles rum skaber gode fællesskaber.

 

Når vi arbejder med boliger, kan vi tilbyde disse forskellige ydelser:

 

• Beboer- og brugerinddragende proces

Alle parter høres og vi får alle gode idéer med, når vi inddrager beboere og kommende brugere.

Vi oplever ofte at væsentlige informationer i projekterne kommer direkte fra brugerne. På baggrund af en dialogproces udarbejder vi et brugbart program for projektets indhold, som er et væsentlig værktøj for den videre skitseringsproces. Brugerinddragelsen sikrer, at eksisterende kvaliteter bevares, og at brugerne samtidig får et tilhørsforhold til deres nye uderum.

 

• Den private have – fra drøm til hverdagsfunktioner

Den private have skal på en gang være det smukke grønne rum omkring boligen og løse hverdagens praktiske udfordringer. Med afsæt i et møde og en fælles havevandring, kan vi hjælpe med at føre havedrømmen ind i virkeligheden og visualisere idéerne på tegnebrættet. Vi optegner haveplan med belægninger, plantetyper og opholdsrum.

 

• Gårdhaven

Gårdhaven er den fælles have, der deles mellem ejendommes beboere. Vi totalrådgiver gennem hele processen, fra opstart til skiteseforslag og det endelige anlæg, og hjælper med at skabe et fælles anlæg, hvor der er plads til alle – privat og fælles. Vi kan også udarbejde mindre dele af projektet, fx skitseprojekt som udgangspunkt for en fælles beslutning i boligforeningen, eller vi kan hjælpe med realiseringen af de allerede vedtagne idéer.

 

• Boligbebyggelsen

I forbindelse med nyt byggeri og med renovering af eksisterende boliger rådgiver vi om uderum. Rådgivningen udføres her oftest som delt rådgivning med arkitekt eller som underrådgiver til en totalentreprenør. Målet i det brede samarbejde er at bevare fokus på skabe sammenhæng mellem udearealer og bolig. Som sædvanlig designer vi uderum, der understøtter bebyggelsens sociale sammenhængskraft, ved at inkorporere private og fælles zoner og ved at have fokus på tryghed og beboerinvolvering.

 

• Helhedsplaner

Helhedsplanen kan være for et nyt bolig eller industriområde, eller gentænkning af bydele til nye vitale områder. Oftest arbejder vi her sammen med arkitekter og ingeniører i et team, hvor alles viden bringes i spil for at udvikle det optimale projekt. Helhedsplaner kan også udvikles som et konkurrenceprojekt.

 

Se vores projekter inden for Bolig her.

Danish Russian