<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Byrum

Byens rum tilhører os alle og deres brug er mangfoldig og foranderlige. Byerne udfordres løbende af ændrende erhvervsbehov, befolkningsændringer og fornyelser i vores indkøbsvaner, hvilket stiller meget store krav til slidstyrke og robust design. Samtidig formulerer flere og flere behovet for at vores byer bliver grønnere, og at vi internt i byerne begynder at håndtere dele af byens egen forurening og regnvand.

I vores design søger vi at håndtere de mere følsomme bæredygtighedslandskaber, hvor regnvand bliver til en synlig fortælling om årstider og vand, og samtidig sikrer den robusthed der skal til for at rummene kan holde til byens mange brugere.

Vi designer ud fra byrums- og flowanalyser – så vi sikrer områdets optimale design, til glæde for borgere og brugere.

Byrumsopgaver kan være en ren landskabsarkitektydelse, hvor vi hjælper med at bringe projektet fra idé til færdigt anlæg. Det kan også være delt rådgivning, hvor vi indgår i rådgivningsteams med arkitekter, ingeniører og udførende entreprenører.

 

Se vores projekter inden for Byrum her.

Danish Russian