<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Inddragelse

Hvorfor brugerinddragelse?

VEGA landskab ser brugerinddragelsen som et vigtigt værktøj, der i en vellykket proces kan flytte og udvikle projektet. Dels er brugerne ’eksperter’ i forhold til at kende stedets udfordringer og potentialer, dels er  en vellykket proces også et godt udgangspunkt for hele anlægsprojektets success og for det fremtidige ejerskab for projektet.

For den inddragende proces og for samarbejdet med brugerne, er forventningsafstemning meget vigtig – herunder forventning til de enkelte parters roller, mandater og til projektets overordnede mål, rammer og begrænsninger.

 

Dialogbaseret skitseproces: 

VEGA landskab arbejder med en dialogbaseret skitsering hvor fremtidige brugere, driftspersonale og andre aktører spiller en vigtig rolle og hvor koncepter og idéer afprøves som udgangspunkt for stillingtagen. Målet er at nå frem til et resultat, hvor beboerne oplever, at deres input og feedback undervejs reelt indarbejdes og dermed udvikler projektet. Dialogen er særlig vigtig i den indledende programmerings- og skitseringsfase, men bør også fortsættes i det videre projekt- og anlægsforløb, så de involverede oplever at deres inputs følges godt til dørs.

 

Opgavetyper og brugerinddragelse:

Når vi arbejder med inddragelse, kan vi tilbyde disse forskellige ydelser i projektet:

 

• Skoler og institutioner:  Brugerne kan dels være børnene der skal bruge legeområdet bagefter, men det kan også være de lærere eller pædagoger der skal sætte børnene i gang med læring og leg, eller lokale der også gerne vil benytte skolens legeplads. Se fx projektet 'DRØN PÅ' til Skørping Skole

 

• Byrum og byudvikling: Ved byplanlægning og byudvikling er der ofte en række meget forskellige lokale interessenter med meget forskellige interesser. En kommunes ønsker om at udvikle en by, kan derfor bremses af disse. Her kan en åben og udviklende dialog med interessenter, medvirke til at afklare begrænsninger og hjælpe med til at udvikle projekter. Ved redesign og udvikling af byrumsprojketer er der ofte mange interesser på spil - økonomiske, historiske og kommunale. En brugerproces skal derfor både åbne op for en forståelse af alles behov, samtidig med at den store lokale viden og det erfaringsgrundlag, som byens borgere har, skal bringes i spil i projektet. En god måde er her at designe processen som en blanding af fællesmøder/stormøder og konkrete aktionsgrupper med udvalgte repræsentanter for forskellige borgergrupper. Her kan fx byvandring være et af redskaberne, som vi både har benyttet i udviklingen af potentialeplanerne for Karrebæksminde og Løkken.

 

• Fornyelse af fælles gårdrum: En beboergruppe omkring fx en fælles gård eller et nyt rum i byen har ofte meget forskellige behov og nogle gange også følelser i klemme. Derfor kan en brugerinddragelsesproces, hvor alles ønsker, behov og bekymringer bringes frem, ofte være en rigtig god start på et projekt og sikre at gården, når den står færdig, har bred opbakning og på sigt kan blive rammen omkring nye og gode fællesskaber.

Se fx projektet Nørrebrohus.

 

Det siger andre om vores projekter:

Skoleleder Lennart Kjellerup, Peder Lykke Skolen, om  'Birketinget' og processen bag projektet: ”…jeg tror at vi alle rundt om bordet kan se os selv i noget af projektet…”

 

Se vores projekter inden for Inddragelse her.

Danish Russian