<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Klima

Klimaforandringer ændrer vores verden og den måde vi agerer i den. Vi ved nu at vi alle en del af det samme kredsløb.

Med klimaforandringer skal velkendte løsninger gentænkes til klimasmarte løsninger. VEGA landskab arbejder tværfagligt med at skabe nye helstøbte løsninger, fordi det er i dialogen  imellem forskellige fagligheder at nye konkrete svar og fysiske løsninger på en aktuel problemstilling kan findes.

VEGA landskab søger i opgaverne at tænke i helheder, sådan at klima, praktik og æstetik tilsammen skaber nye og bæredygtige løsninger på fremtidens klimaudfordringer til gavn for alle.

VEGA landskab arbejder med klima helt fra den klimasmarte detalje til den store skala med klimasikrede bydele.

Se vores projekter inden for Klima her.

Danish Russian