<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Kulturarv og kirke

Vores fælles kulturarv kræver løbende en fornyet stillingtagen, når gamle anlæg forfalder og landskaber vokser til. Når vi arbejder med kulturarvsprojekter er det ofte fordi, der er opstået behov for nye eller andre funktioner i og med programmerne omkring opgaverne har ændret sig.

 

Historien er en væsentlig inspiration i al vores arbejde samtidig med, at vi kobler den til den nutid, vi lever i. Oprindelige barokanlæg, senere tilføjelser og tilgroninger indebærer en mangfoldig arv, som vi respekterer, når vi møder anlægget anno 2017. Derfor er vores kulturarvsprojekter væsensforskellige fra den drastiske plan med synlige og nutidige tilføjelser. Vi arbejder med den delikate renovering og den oplevelsesmæssige fornyelse.

 

Opgaverne tager udgangspunkt i en grundig analyse, hvor både historisk kortlægning, registrering af anlæggets nuværende stand og vurdering af potentialer er forudsætningen for arbejdet. Projektudviklingen sker i dialog med både ejere, brugere, historikere og anlægsteknikere.

 

Når vi arbejder med kulturarv, kan vi tilbyde disse forskellige ydelser i projektet:

 

• Renovering af historiske anlæg og haver

Alt der vokser og gror er i en konstant transformationsproces, dels hen over årstiderne, men også henover årene. Beplantning anlagt i én størrelse ændrer tæthed og volumen henover årene, så rumligheder, akser og forløb ændres markant. Anlæg har derfor behov for en løbende genvurdering, hvor både sundhedstilstand og rumligheder vurderes. Vi kan udvikle planer, der tager historiske anlæg tilbage til deres unge dage, før man kaster sig ud i fornyelse eller forenkling af en gammel have.

 

• Nye funktioner i historiske anlæg

Det er ikke det samme at være godsejer i dag som for 200 år siden. Der kan derfor være behov for at indarbejde nye stier, passager og andre funktioner i eksisterende anlæg. Her kan historiens lag og tidens spor bevares og gøres levende som en ramme for oplevelsen af den nye funktion.

 

• Ny planlægning

Fredede anlæg har ofte ikke længere den funktion, de er blevet skabt til, og går ofte uudnyttede hen i byerne på grund af manglende ressourcer. Ved at skabe leg i anlægget kan man formidle og fortælle historien om anlæggets gamle funktion med en ny betydning for byens beboere. Samtidig kræver det helt særlige hensyn at arbejde på fredede anlæg, så fortidsmindet ikke skæmmes. Det er vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at kulturstyrelse vægtes højt. At anlægge på fortidsminder er derfor en delikat opgave, der kræver stor indlevelse og respekt.

 

Se vores projekter inden for Kulturarv og kirke her.

 

Danish Russian