<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Læring og leg

En af vores fremmeste opgaver er at skabe rammerne for børns leg. For os hænger leg altid sammen med læring. Vi ser legen som det sted, hvor børn øver sig på livet og tester virkeligheden. Vi ved, at gode rammer inspirerer til god leg, hvor børnenes læring og sociale færdigheder styrkes.

 

Når vi designer rum til leg, kan vi tilbyde disse forskellige ydelser i projektet:

 

• Vi giver jer faglig bistand

Sammen med jer vurderer vi tilbud fra forskellige leverandører af redskaber, så vi sammen finder de produkter, der passer til netop jeres behov.

 

• Rådgivning og idéudvikling

Ikke alle har ubegrænsede midler til at realisere en legeplads. Vi tilbyder hjælp med idéskitser, budget og ansøgningsmateriale, der kan bruges til videre fundraising.

 

• Nye skoler og institutioner

Ved nyanlæg arbejder vi oftest sammen i større teams, hvor vi har delt rådgivning sammen med en arkitekt eller er med som underrådgiver til en arkitekt eller totalentreprenør.

 

• VEGA som totalrådgiver

Ved udvikling og design af en legeplads til en skole, institution eller et boligområde tager vi udgangspunkt i jeres ønsker, budget og målgruppe. Vi følger jer hele vejen - fra udvikling af de første idéer og gennem alle projektfaserne, til legepladsen er klar til indvielse. Vi står også for kontakt til myndigheder, leverandører og anlægsfolk.

 

• Leg i by og landskab

Vi har erfaringer med både by- og landskabsplanlægning, hvor leg, aktivitet og tilgængelighed tænkes ind fra starten. Vi kan hjælpe med at installere leg gennem en samlet plan for et nyt boligområde, udvikle et gennemgående børnevenligt koncept til en lokalplan eller udpege mulige områder med bedst potentiale for leg og læring. Se vores digitale publikation PLAY! (DK) eller PLAY! (DE).

 

• Vi inddrager brugerne

Vi tilbyder at inddrage beboere og andre interesserede i de fremtidige legepladser og aktive uderum for at sikre, at legepladsen fra start bliver et fælles projekt, og at vi får alle de gode ideer med.

 

Se vores projekter inden for Leg og læring her.

 

Danish Russian