<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Planer og strategier

Vi tilbyde disse forskellige ydelser i projekter:

 

•Potentialeplaner

Byer og anlægs potentialer kan være godt skjult af årtier brug og tilfældig udvikling. Det kan derfor være en ’a-ha’ oplevelse, når der på baggrund af analyser viser sig andre muligheder, end dem man har vænnet sig til at se. Potentialeplanen anviser udviklingsmuligheder, og er med til at skabe et hierarki i beslutninger omkring fremtidig anlægsarbejde. Potentialeplaner er oftest en konsulentydelse, hvor vi arbejder indenfor en på forhånd aftalt ramme. Analysearbejdet kan med fordel kombineres med en brugerinddragende proces.

 

•Helhedsplaner

Helhedsplanen kan være for et nyt bolig- eller industriområde. Sædvanligvis arbejder vi her sammen med arkitekter og ingeniører i et team, hvor den fælles viden bringes i spil for at udvikle det optimale projekt. Helhedsplaner kan også udvikles som et selvstændigt konkurrenceprojekt.

 

Se eksempler på projekter, hvor vi særligt har arbejdet med Planer og strategier her.

 

Danish Russian